TAILIEUCHUNG - LIỆU PHÁP OXY (Kỳ 2)

1. Mục đích: Mục đích của liệu pháp oxy là “cung cấp oxy cho nhu cầu chuyển hóa của tế bào”. Muốn đạt được mục đích đó thì phải thỏa mãn những điều kiện sau: - Đảm bảo nồng độ oxy thích hợp trong khí thở vào: Bình thường tỷ lệ oxy khí thở vào là 21% (chính xác là 20,9%). Ở nồng độ này áp lực riêng phần của nó là 150mmHg và áp lực riêng phần oxy trong phế nang là 100mmHg. Oxy sẽ khuếch tán qua màng phế nang - mao mạch vào máu cho đến khi. | LIỆU PHÁP OXY Kỳ 2 V. LIỆU PHÁP OXY 1. Mục đích Mục đích của liệu pháp oxy là cung cấp oxy cho nhu cầu chuyển hóa của tế bào . Muốn đạt được mục đích đó thì phải thỏa mãn những điều kiện sau - Đảm bảo nồng độ oxy thích hợp trong khí thở vào Bình thường tỷ lệ oxy khí thở vào là 21 chính xác là 20 9 . Ở nồng độ này áp lực riêng phần của nó là 150mmHg và áp lực riêng phần oxy trong phế nang là 100mmHg. Oxy sẽ khuếch tán qua màng phế nang - mao mạch vào máu cho đến khi áp lực cân bằng giữa 2 bên màng. - Đường thở thông thoáng và thông khí phổi tốt để đảm bảo đủ áp lực riêng phần oxy phế nang. - Oxy khuếch tán được qua màng hàng rào phế nang - mao mạch. - Oxy phải được vận chuyển ở trong máu tốt. Bình thường trong máu oxy được vận chuyển dưới 2 dạng . Dạng hòa tan Chiếm khoảng 0 3 ml 100ml máu động mạch tạo nên một áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch là 100mmHg. Đây là dạng trao đổi trực tiếp với tổ chức. . Dạng kết hợp với Hb Là dạng vận chuyển chủ yếu của oxy trong máu. Bình thường 1g Hb có thể vận chuyển được tối đa 1 34ml oxy trong 100ml máu có khoảng 15g Hb và vận chuyển tối đa được 20ml oxy nhưng thực tế chỉ có khoảng 97 Hb kết hợp với oxy tức có khoảng 19 5ml oxy được vận chuyển trong máu động mạch. - Tuần hoàn đến phế nang và tương quan thông khí - tưới máu phế nang tốt. Tuần hoàn đến tổ chức tốt. - Các men cần cho việc sử dụng oxy của tế bào hoạt động tốt và các tế bào sử dụng được oxy. Tóm lại khi một bệnh nhân có triệu chứng thiếu oxy thì người thầy thuốc cấp cứu không phải chỉ cho thở oxy là đủ mà phải đánh giá đầy đủ các điều kiện trên để điều chỉnh các rối loạn thích hợp. 2. Chỉ định và mức độ hiệu quả của liệu pháp oxy . Thiếu oxy máu do thiếu nguồn cung cấp oxy - Thiếu oxy do môi trường như các trường hợp thiếu oxy do lên độ cao do ở trong các đám cháy. Các trường hợp này nếu cho thở oxy thì kết quả rất tốt. - Thiếu oxy do giảm thông khí phế nang Tắc nghẽn đường thở do dị vật đàm dãi co thắt thanh khí quản hoặc hạn chế di động của lồng ngực

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.