TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam - Thực trạng và triển vọng

Luận văn tốt nghiệp: Quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam - Thực trạng và triển vọng trình bày lý luận chung về quảng cáo và quảng cáo trên truyền hình, thực trạng quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam, những giải pháp phát huy triển vọng quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam. | Khoá luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Luận văn này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn Thoan giảng viên bộ môn Marketing trường ĐH Ngoại Thương. Cùng với kiến thức chuyên môn sâu rộng và sự yêu nghề thầy đã giúp tôi có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn những tri thức trong lĩnh vực Marketing nói chung lĩnh vực quảng cáo nói riêng và kiên trì giúp tôi hoàn thành bài khoá luận này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đơn vị tổ chức các cá nhân Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam - TVAd phòng quảng cáo Đài truyền hình Hà nội Công ty quảng cáo và thiết bị truyền hình Công ty nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres phòng tư liệu Bộ văn hóa thông tin thư viện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thư viện Quốc gia . đã tạo điều kiện cung cấp số liệu cũng như đưa ra những lời khuyên góp ý cho luận văn được hoàn thành tốt đẹp. Hà nội ngày 15 12 2003 Sinh Viên Trần Xuân Thành Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNG CÁO VÀ QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN 1. Quảng . Khái niệm về quảng . Chức năng của quảng . Đặc trưng hoá sản . Cung cấp thông tin về sản . Hướng dẫn sử dụng sản . Mở rộng mạng lưới phân . Các nguyên tắc trong quảng . Tính pháp . Trung . Không so . Văn hoá - thẩm . Các phương tiện quảng 2. Quảng cáo trên truyền . Khái niệm quảng cáo trên truyền . Các nhân tố ảnh hưởng đến quảng cáo trên truyền . Nhân tố kinh tế- xã . Vấn đề văn hoá và tôn . Trình độ kĩ . Đặc tính của sảm . Chi phí giá . Đối tượng của quảng cáo trên truyền . Bên thuê quảng cáo trên truyền . Công ty quảng . Phương tiện truyền . Các dịch vụ hỗ . Phân loại quảng cáo trên truyền 3. Quy trình quảng cáo trên truyền . Mục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.