TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp”

XDCB là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. XDCB là một quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo hiện đại hoá, khôi phục công trình,nhà máy xí nghiệp, đường xá, nhà cửa, nhằm khôi phục cho đời sống, sản xuất xã hội. Chi phí đầu tư cho XDCB chiếm tỉ trọng lớn trong tổng ngân sách của nhà nước cũng như của doanh nghiệp. Thông thường, công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến. | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA TCKT - TRƯỜNG ĐH QLKD HN PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1. Đặc điểm hoạt động XDCB và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm XDCB là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. XDCB là một quá trình xây dựng mới xây dựng lại cải tạo hiện đại hoá khôi phục công trình nhà máy xí nghiệp đường xá nhà cửa nhằm khôi phục cho đời sống sản xuất xã hội. Chi phí đầu tư cho XDCB chiếm tỉ trọng lớn trong tổng ngân sách của nhà nước cũng như của doanh nghiệp. Thông thường công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành. Ngành sản xuất này có các đặc điểm sau - Sản phẩm xây lắp là các công trình vật kiến trúc. có quy mô lớn kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc thời gian sản xuất vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế thi công. - Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc theo giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. - Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức khoán gọn các công trình hạng mục công trình khối lượng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp đội xí nghiệp. . Trong giá khoán gọn không chỉ có tiền lương mà còn có đủ các chi phí về vật liệu công cụ dụng cụ thi công chi phí chung của bộ phận nhận khoán. - Sản xuất XDCB thường diễn ra ngoài trời chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện môi trường thiên nhiên thời tiết và do đó việc thi công xây lắp ở một mức độ nào đó mang tính chất thời vụ. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh đặc điểm sản phẩm đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý ngành nói trên phần nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.