TAILIEUCHUNG - HỒI SINH TIM - PHỔI (HỒI SỨC CƠ BẢN, HỒI SỨC TIM CAO CẤP) (Kỳ 4)

F- DƯỢC TRỊ LIỆU Thực ra đã có mặt trong những bước hồi sức trước. 1. Đường cho thuốc: - Đặt ngay 2 đường truyền TM (ngoại vi, trung tâm [cổ?, dưới đòn?]. - Cũng có khi đã có sẵn 1 đường TM trung tâm từ trước khi ngừng tim thì cho thuốc qua đường này. Nếu chưa có gì, thì tạm đặt canule vào TM cẳng tay trước để không làm gián đoạn hồi sức cơ bản (còn đường TM đùi không thích hợp trừ phi dùng 1 catheter TM dài đưa lên quá mức cơ hoành). Khi tạm dùng TM cẳng. | HÒI SINH TIM - PHỔI HÒI SỨC CƠ BẢN HÒI SỨC TIM CAO CẤP Kỳ 4 F- DƯỢC TRỊ LIỆU Thực ra đã có mặt trong những bước hồi sức trước. 1. Đường cho thuốc - Đặt ngay 2 đường truyền TM ngoại vi trung tâm cổ dưới đòn . - Cũng có khi đã có sẵn 1 đường TM trung tâm từ trước khi ngừng tim thì cho thuốc qua đường này. Nếu chưa có gì thì tạm đặt canule vào TM cẳng tay trước để không làm gián đoạn hồi sức cơ bản còn đường TM đùi không thích hợp trừ phi dùng 1 catheter TM dài đưa lên quá mức cơ hoành . Khi tạm dùng TM cẳng tay vừa nêu muốn đưa thuốc nhanh hơn chút tới tuần hoàn trung tâm người ta dùng một catheter TM dài và mở đầu thường bơm thẳng 20 - 30 ml dịch truyền. Thường đường TM ngoại biên không đạt nên trước sau vẫn phải lập đường truyền qua TM cổ trong hay TM dưới đòn. 2. Có truyền dịch không - Dịch không nên truyền TM một cách thường quy cho mọi BN ngừng tim mà không có dấu hiệu giảm thể tích có thể làm giảm tưới máu não và vành . - Ngược lại nếu có các dấu hiệu mất máu cấp giảm thể tích hay tụt HA hoặc đối với BN NMCT cấp đặc biệt là nhồi máu thất phải thì dịch truyền lại là chỉ định cần thiết. 3. Truyền Na bicarbonat dung dịch 8 4 50 ml 50 mmol ngay 2 phút sau ngưng tim và đều đặn mỗi 10 phút vì đã ngưng tim là có toan hóa đó là áng chừng chính xác thì phải đo và tính theo công thức. G- KHÍ TRONG MÁU Blood Gases 1. Là chỗ dựa cho điều chỉnh toan máu bằng bù Na bicarbonat dựa công thức Na bicarbonat Hụt kiềm x cân nặng 6. Nhưng cho thấp hơn chút để an toàn vì - Nếu dư Na bicarbonat quá tải Na tăng áp thẩm thấu hyperosmolarity . - Còn cần xét tốc độ tạo acid dựa so sánh con số khí máu làm nhiều lần. Nếu không có xét nghiệm tính áng chừng là cứ mỗi 10 phút cấp cứu trôi qua lại cần truyền 50 - 100 mmol Na bicarbonat dành riêng một đường truyền . 2. Khí máu còn phục vụ thở máy Oxy liệu pháp qua một khí đạo đã được làm thông là rất quan trọng đối với bất kỳ một nỗ lực hồi sinh tim - phổi nào kể cả hồi sức cơ bản đến hồi sức tim cao cấp . Cho BN thở oxy 100 . Và nếu kỳ hồi sức

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.