TAILIEUCHUNG - Đăng ký nuôi con nuôi đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Tham khảo tài liệu 'đăng ký nuôi con nuôi đối với đồng bào dân tộc thiểu số', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký nuôi con nuôi đối với đồng bào dân tộc thiểu số Thông tin Lĩnh vực thống kê Công tác nuôi con nuôi Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký việc nuôi con nuôi đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại tổ dân phố thôn bản phum sóc nơi cư trú của người nhận nuôi con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi nộp đơn xin nuôi con nuôi và các giấy tờ hợp lệ khác. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh. Đến ngày trả kết quả theo biên nhận công dân đến bộ phận tiếp 2. Bước 2 . . . . nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND xã hoặc để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo mẫu . 2. - Bản sao giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi - Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi nếu người được nhận làm con 3. nuôi là trẻ bị bỏ rơi. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con Quyết định số 01 2006 QĐ- 1. nuôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.