TAILIEUCHUNG - Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành

Hệ điều hành là chương trình hệ thống quản lý các thiết bị phần cứng máy tính. Là nền tảng cho các ứng dụng hoạt động trên máy tính. Hệ điều hành MS-DOS Hệ điều hành MS-Windows | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 Quy trình xử lý sự cố phân mềm. Bài 2 Xử lý sự cố hệ điêu hành. Bài 3 Xử lý sự cố phân mềm văn phòng. Bài 4 Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 Xử lý sự cố Email. Bài 6 An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. s ăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 2 XỬ LÝ Sự CỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành là chương trình hệ thống quản lý các thiết bị phần cứng máy tính. Là nền tảng cho các ứng dụng hoạt động trên máy tính. -I- Hệ điều hành MS-DOS -I- Hệ điều hành MS-Windows 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC Vận dụng thành thạo các lệnh hệ thống MS-DOS xử lý sự cố HĐH Windows . Trình bày được quá trình khởi động của Hệ điều hành MS Windows. Biết cách nhận diện các chức năng về hệ thống của hệ điều hành. Tối ưu hoá Hệ điều hành thiết lập môi trường làm việc cập nhật tính năng mới bảo vệ hệ thống. Chẩn đoán và khắc phục sự cố MS Windows. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Hệ điều hành MS-DOS -I- Ôn tập các lệnh căn bản MS-DOS -I- Norton Commander và Volkov Commander 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Hệ điều hành MS-DOS MS-DOS Microsoft Disk Operating System là hệ điều hành đơn nhiệm làm việc trong môi trường dòng lệnh Command-Hne Interface . I Ôn tập các lệnh căn bản MS-DOS Các phiên bản. Các lệnh nội trú. Các lệnh ngoại trú. Batch file. TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Hệ điều hành MS-DOS I Các lệnh nôi trú Chứa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    7    0    13-08-2020
10    4    0    13-08-2020
7    6    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN