TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp CTTB & GCCK - Công ty Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ”.

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa với thị trường quốc tế như nền kinh tế nước ta thì mọi Doanh nghiệp đều nằm trong các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Muốn tồn tại, phát triển và hội nhập được với khu vực và thế giới, các Doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, hệ thống quản lý hiệu quả nhằm phát huy được hết khả năng của mình. Để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thì Doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới,. | Luận văn tốt nghiệp Nội Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường mở cửa với thị trường quốc tế như nền kinh tế nước ta thì mọi Doanh nghiệp đều nằm trong các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh quy luật cung cầu. Muốn tồn tại phát triển và hội nhập được với khu vực và thế giới các Doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng hệ thống quản lý hiệu quả nhằm phát huy được hết khả năng của mình. Để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thì Doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới phát triển sản phẩm về mẫu mã kiểu dáng chất lượng và phải tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Để hạ được giá thành sản phẩm thì Doanh nghiệp phải quản lý tốt được chi phí sản xuất và tính giá thành đúng đủ. Vì vậy công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là một trong những biện pháp quản lý quan trọng nhất. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần công việc rất quan trọng. Các thông tin của kế toán tuỳ mức độ khác nhau nó đã đang và sẽ giúp Nhà nước Doanh nghiệp cũng như các bên thứ ba đưa ra quyết định quan trọng của mình. Cụ thể đối với Nhà nước là để quản lý tốt Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp là để quản lý tốt chi phí giá thành nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và tạo ra nhiều lợi nhuận còn đối với bên thứ ba là tìm cơ hội làm ăn đầu tư hợp tác liên doanh. Do đó hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một việc hết sức cần thiết đối với bất cứ Doanh nghiệp nào. Xuất phát từ tầm quan trọng đó và được tiếp xúc với thực tế trong giai đoạn thực tập tại Xí nghiệp Chế tạo thiết bị và Gia công cơ khí CTTB GCCK -Công ty Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ cùng với kiến thức đã được học và với sự giúp đỡ của cán bộ trong phòng kế toán em đã nghiên cứu và lựa chọn chuyên đề Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp CTTB GCCK - Công ty Cơ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.