TAILIEUCHUNG - Đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh karaoke', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke Thông tin Lĩnh vực thống kê Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người dân có yêu cầu đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh 1. Bước 1 karaoke đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận mẫu đăng ký. 2. Bước 2 Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đăng ký và hoàn tất các thủ tục theo thành phần hồ sơ tổ chức cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh. 3. Bước 3 Đến ngày trả kết quả theo biên nhận công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh karaoke theo mẫu 2. - Bản chính Giấy phép kinh doanh karaoke địa điểm cũ 3. - Văn bản của hộ liền kề địa điểm kinh doanh Karaoke nếu có theo mẫu 4. - Biên bản kiểm tra về điều kiện kinh doanh địa điểm mới 5. - Biên bản kiểm tra về điều kiện kinh doanh địa điểm cũ. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke Công văn số 65 SVHTT-NV .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.