TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng cổ phần hoá tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang”

Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta có một phần đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Nhà nước. Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của khu vực DNNN duy trì ở mức tương đối cao, các DNNN đã đóng góp trên 40% GDP, trên 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước và gần 40% ngân sách Nhà nước. Để tăng cường tiềm lực và vai trò chủ đạo của DNNN thì chúng ta phải có những định hướng phát triển đúng đắn, xây dựng, củng cố DNNN trong những ngành. | Luân văn tốt nghiệp Khoa Quản Lý và Kinh Doanh LỜI MỞ ĐẦU Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta có một phần đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Nhà nước. Trong 10 năm qua tốc độ tăng trưởng của khu vực DNNN duy trì ở mức tương đối cao các DNNN đã đóng góp trên 40 GDP trên 50 kim ngạch xuất khẩu của cả nước và gần 40 ngân sách Nhà nước. Để tăng cường tiềm lực và vai trò chủ đạo của DNNN thì chúng ta phải có những định hướng phát triển đúng đắn xây dựng củng cố DNNN trong những ngành quan trọng then chốt có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Ngày nay đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường xu hướng cổ phần hoá các DNNN đang diễn ra nhanh chóng và dường như các doanh nghiệp cổ phần này làm ăn ngày càng có hiệu quả. Hàng loạt các công ty các cơ sở vât chất kỹ thuật tự phát huy nội lực của mình để thay đổi cải tạo lại cơ sở vât chất kỹ thuật cũng như thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tự khẳng định mình trong nền kinh tế quốc dân. Từ năm 1992 Nhà nước chủ trương thực hiện cổ phần hoá DNNN làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của0 bộ phân này. Đó là dấu hiệu đáng mừng của nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên quá trình này cũng không phải không có những vấn đề bất câp không hợp lý. Nhân thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc cổ phần hoá em đã chọn đề tài này nhằm tìm ra các nguyên nhân và trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp và kiến nghị để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang. Nội dung của luân văn gồm ba chương Chương I Nội dung cơ bản về hiệu quả và cổ phần hoá doanh nghiệp Chương II Thực trạng cổ phần hoá tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang Chương III Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang Là sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế và còn hạn chế về nhiều mặt vì vây em không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự giúp đỡ của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.