TAILIEUCHUNG - Bệnh mạch vành mạn cập nhật (Kỳ 6)

3. CAN THIỆP TÁI PHÂN BỐ MẠCH Nong MV: a- Đó là "Can thiệp" mà ít xâm lấn, vẫn còn thuộc lĩnh vực nội khoa, gọi là "Tim mạch học can thiệp"(CI) mà ở đây là "Can thiệp MV qua da"(PCI), cụ thể là "tái phân bố mạch qua da", bằng cách "Tạo hình MV theo lòng mạch qua da" (PTCA), ta nói gọn là Nong MV b- Chỉ định - Nếumặc dù điều trị nội đã tối ưu và tiến hành đúng cách mà không đáp ứng và làm lại các nghiệm pháp stress so sánh đánh giá hiệu. | Bệnh mạch vành mạn cập nhật Kỳ 6 3. CAN THIỆP TÁI PHÂN BỐ MẠCH Nong MV a- Đó là Can thiệp mà ít xâm lấn vẫn còn thuộc lĩnh vực nội khoa gọi là Tim mạch học can thiệp CI mà ở đây là Can thiệp MV qua da PCI cụ thể là tái phân bố mạch qua da bằng cách Tạo hình MV theo lòng mạch qua da PTCA ta nói gọn là Nong MV b- Chỉ định - Nếumặc dù điều trị nội đã tối ưu và tiến hành đúng cách mà không đáp ứng và làm lại các nghiệm pháp stress so sánh đánh giá hiệu quả điều trị nội khoathì kết quảđều xấu Điện tim nghiệm pháp gắng sức cường độ gắng sức không tăng hơn vẫn gây cơn TMCB Siêu âm tim nghiệm pháp dobutamin không tốt hơn mà kém đi Theo dõi lâm sàng cường độ các cơn đau ngực không giảm tần số không thưa đi vẫn dai dẳng kháng trị trơ pstm EF trên Siêu âm giảm tới 50 nhưng phải vẫn còn được 40 . Ngoài ra chỉ chỉ định khi hội đủ điều kiện Nong MV trang bị kỹ thuật ê kíp tài chính . . Lúc này để lập nội dung Nong MV ắt phải Chụp MV cản quang. qua đó xác định độ hẹp 70-75 và biết phải nong 1 hay 2 động mạch tại vị trí nào . . c- Không chỉ định Nong MV nếu Chụp MV thấy thuộc diện nguy cơ cao bị cả 3 động mạch bị đáng kể ở thân chung động mạch vành trái bị đáng kể ở phần gần của động mạch liên thất trước dù chỉ bị 2 động mạch kèm pstm thất trái EF 50 . Nhưng hiện nay với sự phát triển kỹ thuật và tay nghề bị như thế đã được Nong nếu phẫu thuật lại có nguy cơ cao và bn không chấp thuận phẫu thuật không có những chỗ bít hẹp rõ ràng mà gần như toàn bộ đoạn dài động mạch lớn bề mặt cứ liên tiếp bị hẹp thường bị ở bệnh nhân tiểu đường 2 nhóm chống chỉ định trên thì lại dành cho chỉ định của phẫu bắc cầu chủ-vành xem ở dưới . Tất nhiên cũng không chỉ định nếu xác chẩn là thể bệnh ĐTN biến thái Prinzmetal là Hội chứng X. d- Quy trình ông thông như trong chụp MV cản quang được đưa qua da ở động mạch đùi đi lên theo động mạch chủ luồn xuyên lòng ĐMV để sẽ tạo hình ĐMV tạo hình ở đây chỉ cụ thể là nong MV nhờ một quả bóng nhỏ ở đầu ống thông đến lúc này sẽ được bơm lên với 2-7atm. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.