TAILIEUCHUNG - Chương 8: Linh kiện nhiều tiếp xúc p-n

Gồm bốn lớp bán dẫn p-n-p-n ghép liên tiếp nhau, tạo thành ba tiếp xúc p-n. Lớp bán dẫn P ngoài cùng đóng vai trò Anod, lớp bán dẫn n ngoài cùng đóng vai trò là Katod, lớp bán dẫn P nằm ở giữa đóng vai trò cực cửa điều khiển G. | Chương 8 Linh kiện nhiều tiếp xúc p -n CHƯƠNG 7 LINH KIỆN NHIỂU TIEP xức P-N . SCR Silicon controlled Rectifier . Cấu tạo Gồm bốn lớp bán dẫn p-n-p-n ghép liên tiếp nhau tạo thành ba tiếp xúc p -n. Lớp bán dẫn P ngoài cùng đóng vai trò Anod lớp bán dẫn n ngoài cùng đóng vai trò l à Katod lớp bán dẫn P nằm ở giữa đóng vai trò cực cửa điều khiển G. A G K b Hình . a Cấu tạo của SCR. b Ký hiệu của SCR K Iß1 Ic2 T2 T1 Iß2 Ici A G Hình u trúc tương đương của SCR K Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử Chương 8 Linh kiện nhiều tiếp xúc p -n Hình cho thấy SCR tương đương với hai BJT pnp và np n liên kết với nhau qua cực B và cực C. Mạch này giúp thấy sự kích khởi của cực G trong SCR. Nếu có một dòng IG rất nhỏ được đưa đến chân B củaT1 thì dòng IGtạo dòng IC1 lớn hơn mà IC1 IB2 nên dòng IC2 lớn hơn IC1. Dòng IC2 IB1 nên dòng IC1lại lớn hơn trước dẫn đến IC2 lớn hơn trước. Hiên tượng khuếch đại vòng này tiếp tục nên cả hai BJT nhanh chóng bão hoà. Sự joạt động trên cho thấy dòng cửa IG không cần lớn và chỉ cần tổn tại trong thời gian ngắn rổi hai BJT tự khoá vào nhau để dẫn và duy trì dòng bão h oà. Đổng thời khi cho tắt dòng cực cửa thạm chí cho dòng cực cửa chạy ngược trở lại thì SCR vẫn dẫn nghĩa là SCR cho phép mở bằng cực cửa nhưng không cho phép tắt bằng cực cửa. . Nguyên lý hoạt động Khi SCR bị phân cực nghịch thì giống như trường hợp của Diod nghĩa là có một dòng rỉ rất nhỏ chạy qua tuy nhiên khi điện áp nghịch đạt đến điện áp đánh thủng V BR thì SCR trở nên dẫn điện theo chiều nghịch. Ban đàu chưa cấp dòng vào cửa G khi SCR được phân cực thuận thì đặc tính cũng giống như phân cực nghịch nhưng khi VAK đạt đến giá trị điện áp quay về VBO thì lập tức VAK giảm cho đến khi VAK bằng VH cỡ V tương ứng với dòng điện là IH. Lúc bấy giờ SCR đã chuyển sang trạng thái mở hay dẫn. sau đó nó hoạt động như Diod. Khi cấp dòng vào cửa G thì điện thế quay về nhỏ hơn tức là SCR dễ chuyển sang trạng thái dẫn hơn IA Hình . Đặc tuyến V-A của SCR Bài giảng môn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.