TAILIEUCHUNG - ĐỀ ÁN: " Hạch toán hàng hóa xuất nhập khẩu ủy thác tại đơn vị ủy thác và đơn vị nhận ủy thác..."

Tham khảo tài liệu 'đề án: " hạch toán hàng hóa xuất nhập khẩu ủy thác tại đơn vị ủy thác và đơn vị nhận ủy thác."', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loài hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp trực tiếp quan hệ giao dịch kí kết hợp đồng thanh toán. hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực tiếp cả uỷ thường phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán kí kết hợp đồng am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập lại nếu chưa thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác. Trong điều kiện như nước ta hiện nay còn khó khăn về mọi mặt thì hoat động xuất nhập khẩu uỷ thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đề tài nghiên cứu này em chỉ đề cập đến phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam. 1 NỘIDUNG số vấn đề kinh tế cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác. 1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. - Khái niệm Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo các hợp đổng mua bán hàng hóa bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. - Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có những đặc điểm chủ yếu sau Thời gian lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thời gian lưu chuyển hàng hóa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.