TAILIEUCHUNG - Giáo trình Photoshop - Chương 4

Học cách để chọn một vùng nhất định của tấm hình là một điều rất quan trọng mà bạn phải học. Một khi bạn đã tạo được một vùng lựa chọn, chỉ có duy nhất vùng lựa chọn sẽ được chỉnh sửa. Những vùng nằm ngoài vùng lựa chọn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thao tác của bạn Trong chương này bạn sẽ học được những kỹ năng sau • • • • • | Chương 4 Làm việc với vùng lựa chon Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và Học cách để chọn một vùng nhất định của tấm hình là một điều rất quan trọng mà bạn phải học. Một khi bạn đã tạo được một vùng lựa chọn chỉ có duy nhất vùng lựa chọn sẽ được chỉnh sửa. Những vùng nằm ngoài vùng lựa chọn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thao tác của bạn Trong chương này bạn sẽ học được những kỹ năng sau Chọn một vùng của tấm hình bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Định vị lại vùng lựa chọn. Di chuyển đồng thời nhân đôi nội dung của vùng lựa chọn. Sử dụng kết hợp bàn phím và chuột để tiết kiệm thời gian và thao tác. Bỏ một vùng lựa chọn. Ép hướng di chuyển của một vùng được lựa chọn. Điều chỉnh vị trí của vùng lựa chọn bằng phím mũi tên trên bàn phím. Thêm vào và bớt đi vùng lựa chọn. Xoay chuyển vùng lựa chọn. Sử dụng nhiều công cụ lựa chọn để tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Xoá vùng lựa chọn Bắt đầu Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem file kết quả trước để thấy được phương hướng thực hiện. - Bá tước Monte Cristo 1 Chương 4 Làm việc với vùng lựa chọn Photoshop CS 1. Khởi động Adobe Photoshop ấn giữ Ctrl Alt Shift Windows hoặc Command Option Shift Mac OS để khôi phục các cài đặt mặc định. Xem phần Restoring default preferences Sau khi bảng thông báo xuất hiện chọn Yes để đồng ý đặt lại mặc định Không cần cài đặt màu màn hình và nhấn Close để đóng Welcome Screen. 2. Trên thanh tuỳ biến công cụ chọn nút File Browser và sử dụng Folder Palette để chuyển tới thư mục Lessons Lesson13 trên ổ cứng. 3. Trong khung Thumbnail chọn file nó sẽ xuất hiện trong khung xem trước của cửa sổ Browser. Bài học .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    0    14-08-2020
3    3    0    14-08-2020
2    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
11    5    0
24    2    0
TÀI LIỆU HOT
5    5    0
3    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN