TAILIEUCHUNG - Chương 2: Diod chỉnh lưu và các mạch ứng dụng

Diod gồm 1 tiếp xúc p-n và 2 điện cực đưa ra từ 2 miền. Điện cực đưa ra từ miền bán dẫn loại p, n lần lượt gọi là cực Anod (A), cực Katod (K). | Chương 2 Diod chỉnh lưu và các mạch ứng dụng CHƯƠNG 2 DIOD CHỈNH LƯU VÀ CÁC MẠCH ỨNG DỤNG . Cấu tạo Diod gồm 1 tiếp xúc p-n và 2 điện cực đưa ra từ 2 miền. Điện cực đưa ra từ miền bán dẫn loại p n lần lượt gọi là cực Anod A cực Katod K . Ký hiệu o A K Đặc tuyến V-A của Diod chỉnh lưu và nguyên lý làm việc giống như của tiếp xúc p-n. . Các tham số cơ bản của Diod chỉnh lưu Điện trở 1 chiều Điện trở một chiều tại điểm phân cực là tỷ số giữa điện áp trên dòng điện của diod tại điểm phân cực. RDC Uak IA Điện trở động điện trở vi phân Điện trở động tại điểm khảo sát là tỷ số giữa biến thiên của điện áp trên biến thiên của dòng điện tại điểm đó. Khi Diod phân cực thuận đặc tuyến của Diod có dạng dốc đứng nên r d nhỏ. rd vd id A vd A Ìd dVD dID 26mV ID Q . Mạch chỉnh lưu Mạch chỉnh lưu có nhiệm vụ biến đổi điện áp hoặc dòng điện xoay chiều thành một chiều để cấp cho tải. . Mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ 1 bán kỳ Sơ đồ mạch và dạng sóng vv vT t Hình . Dạng sóng và sơ đồ mạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ. Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử Chương 2 Diod chỉnh lưu và các mạch ứng dụng Tác dụng linh kiện Biến áp T biến đổi điện áp lưới vv xoay chiều thành điện áp xoay chiều vs theo yêu cầu. D Diod chỉnh lưu Rt điện trở tải Nguyên lý làm việc Ở bán kỳ D được phân cực thuận nên D dẫn có dòng qua tải. Ở bán kỳ - D được phân cực nghịch nên D tắt không có dòng qua tải. Vậy ứng với một chu kỳ của điện áp xoay chiều Diod chỉ dẫn trong 1 2 chu kỳ. Điện áp trung bình trên tải Vtb -L ị v Q de ị VP sin QdQ KỉL 2 0 2 0 . Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ So đổ mạch và dạng sóng À vv vRt t t D2 Hình . Dạng sóng va sơ đồ mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ Tác dụng linh kiện Biến áp T 3 dây tạo ra hai điện áp xoay chiều ngược pha nhau từ điện áp lưới. D1 D2 Diod chỉnh lưu. RT điện trở tải Nguyên lý làm việc Giả sử v1 cùng pha với vv thì v2 ngược pha với vv. Ở bán kỳ của Uv D1 được phân cực thuận D2 được phân cực nghịch nên D1 dẫn D2 tắt suy ra có dòng qua tải. Ở bán kỳ - của Uv D1 được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.