TAILIEUCHUNG - Bệnh mạch vành mạn cập nhật (Kỳ 3)

B. CHẨN ĐOÁN CÒN DỰA VÀO THĂM KHÁM, bao gồm : - Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng (sinh hoá, Xquang.) chi tiết còn giúp tìm sự lan rộng của XVĐM ở những vùng khác (não, thận, các chi dưới, động mạch chủ.), giúp xét thêm về những yếu tố nguy cơ của XVĐM (ví dụ tổng kê lipid để điều chỉnh nếu cần). * Ghi điện tim: + khó làm kịp trong cơn đau, nhưng rất có giá trị chẩn đoán ví dụ có ST chênh (hoặc T vành, hoặc loạn nhịp tim); + ngoài cơn đau thì. | Bệnh mạch vành mạn cập nhật Kỳ 3 B. CHẨN ĐOÁN CÒN DựA VÀO THĂM KHÁM bao gồm - Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng sinh hoá Xquang. chi tiết còn giúp tìm sự lan rộng của XVĐM ở những vùng khác não thận các chi dưới động mạch chủ. giúp xét thêm về những yếu tố nguy cơ của XVĐM ví dụ tổng kê lipid để điều chỉnh nếu cần . Ghi điện tim khó làm kịp trong cơn đau nhưng rất có giá trị chẩn đoán ví dụ có ST chênh hoặc T vành hoặc loạn nhịp tim ngoài cơn đau thì lại có thể có sẵn từ trước những thay đổi ST T thậm chí cả QS nhưng chẳng đại diện cho cơn đau này của thể bệnh ĐTNMÔĐ ngược lại một điện tim ngoài cơn mà bình thường lại rất hay gặp vậy chẳng thể loại trừ chẩn đoán. Siêu âm tim 2 chiều - Doppler xét rôi loạn chuyên động vùng dày thất trái hở van tim chức năng tăng áp động mạch phổi xét phân suất tông máu EF còn bình thường 55 hay đã giảm 40 . Một ví dụ bệnh nhân ĐTNMÔĐ kháng trị cần can thiệp Nong MV hay phẫu bắc cầu chủ-vành xét EF tuy 50 nhưng còn 40 thì đó là chỉ định quý . Một thăm khám đầy đủ nhiều khi còn cần 1. Điện tim Holter mang theo người ghi 24 giờ tầm soát TMCB cơ tim thầm lặng ĐTN Prinzmetal tầm soát Loạn nhịp tim đi kèm. 4 Độ trong Phân loại chức năng ĐTN của Hội tim mạch học Canada CCS chú ý không lầm với phân loại suy tim của NYHA Độ I ĐTN khi gắng sức thê lực mạnh nặng nhanh kéo dài hoặc của thê thao. Độ II ĐTN khi đi bộ nhanh hoặc đường khó đi khi đi đường bằng nhưng sau bữa ăn hoặc gặp trời gió hay lạnh hoặc sáng sớm hoặc đang căng thẳng đầu óc . ĐTN khi trèo hơn một tầng lầu bậc thang bình thường . Độ III ĐTN khi đi đường bằng một hay 2 khối nhà khi trèo một tầng lầu bậc thang bình thường . Độ IV ĐTN khi mới đi dăm bước hoặc khi vệ sinh cá nhân thậm chí khi nghỉ tĩnh. 2. Điện tim của Nghiệm pháp gắng sức NPGS Điện tim ghi liên tục trong khi đạp xe đạp lực kế hoặc bước trên thảm di động nếu không có chống chỉ định như suy tim hẹp van động mạch chủ cho gắng sức tới mức tần số tim tăng đến 85 của mức tối đa của lứa tuổi. Điện tim NPGS coi là dương .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.