TAILIEUCHUNG - Bệnh mạch vành mạn cập nhật (Kỳ 2)

. Các hoàn cảnh Giảm cung: . Lòng động mạch vành hẹp thêm do cơn co thắt mạch máu (co thắt như đã nêu trên ưa chọn đúng ngay chỗ có hẹp do mảng xơ vữa động mạch); co thắt thường liên quan mọi kiểu stress và nói chung liên quan yếu tố giao cảm với tăng adrenalin máu vốn gây co thắt rõ. . Ngoài ra còn có giảm Cung do giảm thể tích lưu thông; do mất máu hoặc mất nước nhanh và nhiều. . Ít thành phần mang oxy: Thiếu máu (anemia), Methemoglobin máu, đợt vượng bệnh. | Bệnh mạch vành mạn cập nhật Kỳ 2 . Các hoàn cảnh Giảm cung . Lòng động mạch vành hẹp thêm do cơn co thắt mạch máu co thắt như đã nêu trên ưa chọn đúng ngay chỗ có hẹp do mảng xơ vữa động mạch co thắt thường liên quan mọi kiểu stress và nói chung liên quan yếu tố giao cảm với tăng adrenalin máu vốn gây co thắt rõ. . Ngoài ra còn có giảm Cung do giảm thể tích lưu thông do mất máu hoặc mất nước nhanh và nhiều. . Ít thành phần mang oxy Thiếu máu anemia Methemoglobin máu đợt vượng bệnh Vaquez. . Lại còn có suy bơm thất trái giảm cung lượng tim do loạn nhịp tim chậm hoặc nhanh mà vô hiệu quả nhất là kéo dài. . Hạ áp suất tưới máu MV từ gốc động mạch chủ do hạ HA đột ngột ví dụ ngậm nifedipin dưới lưỡi ở cơ địa quá nhạy cảm với thuốc này nhất là trên nền bệnh van động mạch chủ hẹp hở hẹp-hở . . Lại còn thì tâm trương rút ngắn ví dụ do nhịp quá nhanh mà tâm trương là thời gian cơ bản thậm chí duy nhất để cho các sợi cơ nhất là ở các lớp cơ tim sát nội tâm mạc của thất trái khác hẳn với thất phải nhận sự CUNG cấp-tưới máu từ MV. . Các hoàn cảnh Tăng Cầu . Ngoài gắng sức thể lực như thi đấu nêu trên đột ngột làm việc nặng như xách nước bê chậu hoa. phải kể lúc đang hoặc sau bữa ăn nặng gặp lạnh . . Còn có Tăng Cầu do cơn tăng vọt HA do những cơn LNT nhanh do đợt cường giáp do các tăng hậu tải nói chung do Hẹp lỗ van ĐMC . . Tình trạng tăng động các loạn nhịp tim nhanh làm tăng công cơ tim. . Các căng thẳng đầu óc stress làm phóng thích nhiều adrenalin gây nhịp nhanh tăng HA sử dụng ôxy một cách lãng phí . . Tăng tải thể tích ví dụ truyền dịch quá mức ví dụ bệnh thiếu máu - hồng cầu bệnh hoặc hồng cầu ít - làm tăng thể tích lưu thông . 2. Các biến đổi chuyển hóa TMCB chuyển hóa yếm khí toan hoá tế bào phóng thích lactat adenosin. Các biến đổi chuyển hoá ấy xảy ra trước lúc đoạn ST trên ĐTĐ chênh xuống mà điều này lại xảy ra trước triệu chứng đau ngực trên lâm sàng sự cảm nhận Đau ngực liên quan adenosin mà ngưỡng cảm nhận bởi thần kinh trung ương rất khác nhau tuỳ cá

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.