TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Tình hình nhập khẩu thép phế liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu thép phế liệu của Công ty công nghiệp tàu thuỷ Ngô Quyền”

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của nền kinh tế Thế giới, các nước chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác, quan hệ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển kinh tế. Xu thế này đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển của một số nước trên thế. Đặc biệt là đối với Việt Nam, thực trạng nền kinh tế sau chiến tranh giành độc lập hoàn toàn, tiến tới xây dựng, ổn định và từng bước phát triển kinh tế: Việt. | Thu hoạch thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của nền kinh tế Thế giới các nước chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác quan hệ trên cơ sở hai bên cùng có lợi cùng nhau phát triển kinh tế. Xu thế này đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển của một số nước trên thế. Đặc biệt là đối với Việt Nam thực trạng nền kinh tế sau chiến tranh giành độc lập hoàn toàn tiến tới xây dựng ổn định và từng bước phát triển kinh tế Việt Nam là một nước có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu đời sống nhân dân còn quá thấp so với các nước trên thế giới. Tình hình đó đòi hỏi nước ta phải có sự đổi mới cho phù hợp với xu thế chung của thế giới. Quan điểm mở rộng hợp tác kinh tế của Việt Nam được thể hiện rõ trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII VIII Thực hiện đường lối kinh tế đối ngoại theo hướng mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên nguyên tắc bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Thực hiện đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ quốc tế phấn đấu thực hiện mục tiêu Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh . Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước được thực hiện thông qua việc mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu đầu tư nước ngoài tín dụng nước ngoài. Trong đó hoạt động xuất nhập khẩu có tầm quan trọng hơn cả là yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh. Nhập khẩu là để bù đắp những mặt hàng còn thiếu mà nền trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Cơ cấu nhập khẩu củaViệt Nam chủ yếu bao gồm những mặt hàng sau máy móc thiết bị khoa học kĩ thuật công nghệ mới và nguyên vật liệu phục vụ cho phát triển sản xuất xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ta. Trong giai đoạn trước đây thép là mặt hàng quan trọng trong cơ cấu nhập khẩu của nước ta vì đây là mặt hàng cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp xây Thu hoạch thực tập tốt nghiệp dựng nhà xưởng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhiều ngành sản xuất nói chung. Tuy nhiên việc nhập khẩu thép thành phẩm chỉ là biện pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.