TAILIEUCHUNG - Chương 4: Mạch khuếch đại dùng BJT

Mạch khuếch đại là mạch điện tử trong đó với một sự biến đổi nhỏ của đại lượng điện ở đầu vào sẽ gây ra sự biến đổi lớn của đại lượng điện của đầu ra. Các phần tử cơ bản của mạch điện là BJT có thể mắc theo sơ đồ B, E, C | Chương 4 Mạch khuếch đại dùng BJT CHƯƠNG 4 MẠCH KHUẾCH ĐẠI DỪNG BJT Mạch khuếch đại là mạch điện tử trong đó với một sự biến đổi nhỏ của đại lượng điện ở đầu vào sẽ gây ra sự biến đổi lớn của đại lượng điện của đầu ra. Các phần tử cơ bản của mạch điện là BJT có thể mắc theo sơ đổ B E C Nội dung của chương này trình bày các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cơ bản dùng BJT như mạch EC BC CC và các mạch khuếch đại công suất khuếch đại tín hiệu lớn . Từ đó ta tính toán các thông số của mạch như hệ số khuếch đại điện áp hệ số khuếch đại dòng điện dạng sóng tại các vị trí trong mạch. Mục đích của chương này giúp sinh viên nắm được nguyên lý làm việc của các mạch khuếch đại các thông số cơ bản để ứng dụng trong việc thiết kế mạch. Các chỉ tiêu cơ bản của một mạch khuếch đại rS Vs Mạch khuếch đại Rt Hình . Mạng bốn cực dại diện cho mạch khuếch dại. Nguổn tín hiệu vS được đưa đến ngõ vào của linh kiện điện tử như BJT. Nhờ vai trò hoạt động của BJT trên điện trở tải R t sẽ nhận được tín hiệu đã được khuếch đại nghĩa là tín hiệu này biến thiê n cùng quy luật với tín hiệu vS nhưng có biên độ lớn hơn nhiều. Tuỳ theo dạng của tín hiệu cần khuếch đại mà chia thành các loại mạch khuếch đại cơ bản sau Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm khuếch đại DC . Mạch khuếch đại tín hiệu xoay chiều bao g ổm mạch khuếch đại tần số thấp trung bình và tần số cao. Trong chương này ta xét các mạch khuếch đại tần số trung bình. Để đơn giản giả thiết rằng nguổn tín hiệu vS cần khuếch đại có dạng hình sin tín hiệu ra trên tải vẫn có dạng hình sin mạch khuếch đại lý tưởng . Trong điều kiện đó các đại lượng xoay chiều trong mạch như điện áp vào dòng điện vào điện áp ra trên tải dòng điện ra trên tải là những đại lượng hình sin. Tín hiệu nhỏ là các đại lượng ở đầu vào đầu ra biến thiên trong phạm vi hẹp. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ thường được đặt đầu tiên của một thiết bị khuếch đại để khuếch đại tín hiệu còn chưa lớn. Dưới đây ta khảo sát các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ theo phương pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.