TAILIEUCHUNG - HỒI SINH TIM - PHỔI (HỒI SỨC CƠ BẢN, HỒI SỨC TIM CAO CẤP) (Kỳ 1)

I. ĐỊNH NGHĨA Đó là ngưng co bóp cơ tim kéo dài ít nhất 60 giây, tạo ngay sự vô hiệu quả về tuần hoàn, có thể gọi là suy tuần hoàn - hô hấp cấp, rất cần sự cấp cứu hồi sức tức thì. Hậu quả ngưng tim là ngưng hô hấp (bắt đầu khoảng 20 - 60 giây sau ngưng tim). Tiếp theo là Vô-oxy-mô rồi Toan hóa mô nên não và nội tạng bị tổn thương vĩnh viễn. Các tổn thương mô não thì chỉ 3 phút đã không thể hồi phục. Thời hạn 3 phút này. | HÒI SINH TIM - PHỔI HÒI SỨC CƠ BẢN HÒI SỨC TIM CAO CẤP Kỳ 1 I. ĐỊNH NGHĨA Đó là ngưng co bóp cơ tim kéo dài ít nhất 60 giây tạo ngay sự vô hiệu quả về tuần hoàn có thể gọi là suy tuần hoàn - hô hấp cấp rất cần sự cấp cứu hồi sức tức thì. Hậu quả ngưng tim là ngưng hô hấp bắt đầu khoảng 20 - 60 giây sau ngưng tim . Tiếp theo là Vô-oxy-mô rồi Toan hóa mô nên não và nội tạng bị tổn thương vĩnh viễn. Các tổn thương mô não thì chỉ 3 phút đã không thể hồi phục. Thời hạn 3 phút này có thể nới dài hơn nếu xảy ra hạ thân nhiệt ngộp nước - chết đuối . Việc khởi sự hồi sức phải cố sao trước thời hạn ấy. II. CHẨN ĐOÁN NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ Yêu cầu sống còn là XÁC ĐỊNH được chẩn đoán chắc chắn mà rất nhanh chóng . 1. Cơ bản chẩn đoán dựa vào 3 không mạch tiếng tim ý thức - Không bắt được mạch bẹn hoặc mạch cảnh. - Không có tiếng tim thường nhanh chóng áp sát tai vào phía trên - trong mỏm tim. - Không ý thức bất tỉnh nhân sự và té ngã trừ phi bệnh nhân đã hôn mê từ trước đó . Xác định là bệnh nhân bất tỉnh tức không có đáp ứng gọi to nhưng lay đầu thì chỉ được làm nếu đích xác bệnh nhân không bị chấn thương cột sống cổ. Có chẩn đoán dương tính là lập tức tiến hành A B C xem dưới . 2. Tiếp theo sẽ xuất hiện - Da nhợt các đầu chi lạnh ẩm - Toan huyết biểu hiện bằng rối loạn hô hấp kiểu thở chu kỳ hoặc ngưng thở. - Đồng tử giãn cả hai bên rồi chuyển thành đồng tử vô phản ứng là dấu hiệu xấu. PHẦN XỬ TRÍ GỒM HỒI SỨC CƠ BẢN VÀ HỒI SỨC TIM CAO CẤP I. HỒI SỨC CƠ BẢN Mục tiêu Mục tiêu của hồi sinh resuscitation nói chung là duy trì tưới máu não cho đến khi chức năng tim - phổi phục hồi lại được đồng thời đưa bệnh nhân trở lại chức năng thần kinh nền. Ý nghĩa hồi sức cơ bản basic life support nhằm tạm giữ sự cung cấp oxy mô não cho đến khi có thể thực hiện được điều trị quyết định tức là hồi sức tim cao cấp advanced cardiac life support . Nếu không thực hiện kỹ thuật hồi sức cơ bản đúng cách thì các biện pháp hỗ trợ tim cao cấp sẽ trở nên vô ích. Thứ tự quy trình 3 bước A B C. Bao gồm A

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.