TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu Intimex”

Sau một thời gian thực hiện công cuộc đổi mới theo chính sách mở cửa, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc được thế giới thừa nhận. Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành một trong những nước đang phát triển trên thế giới. Có được những thành tựu đấy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lĩnh vực ngoại thương mà cụ thể là hoạt động xuất khẩu, đây cũng là một điểm sáng của nền kinh tế năm 2004, góp phần tăng thu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN ĐẠI HỌC - OJẲriư4MtlHD MHH. HÁ nạ 1 BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX Giáo viên hướng dẫn Thầy giáo Nguyễn Văn Đức Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thu Hiền Mã sinh viên 2002A740 Lớp 601 HÀ NỘI 2005 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XNK INTIMEX 1 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty1 2. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 2 II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XNK INTIMEX3 1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty3 2. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khâủ của Công ty4 . Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp4 . Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác8 3. Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ 11 III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX12 1. Nhận xét về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của công ty 12 2. Một số ý kiến đề xuất đối với việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX14 KẾT LUẬN CÁC PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Sau một thời gian thực hiện công cuộc đổi mới theo chính sách mở cửa nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc được thế giới thừa nhận. Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu đã vươn lên trở thành một trong những nước đang phát triển trên thế giới. Có được những thành tựu đấy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lĩnh vực ngoại thương mà cụ thể là hoạt động xuất khẩu đây cũng là một điểm sáng của nền kinh tế năm 2004 góp phần tăng thu nhập quốc dân và là nhân tố động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt và rủi ro trên thị trường quốc tế do phạm vi hoạt động vượt qua biên giới quốc gia nên việc bán hàng đặc biệt là bán hàng xuất khẩu không tránh khỏi những bất cập so với yêu cầu phát triển thực tế. Nhận thức rõ vai trò của hoạt động .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.