TAILIEUCHUNG - Tạo đối tượng với PowerShell trong Server 2008

Trong hệ điều hành dành cho máy chủ Windows Server 2008, Microsoft đã tích hợp một công cụ mới Windows PowerShell giúp cung cấp một môi trường lệnh hướng đối tượng mới hỗ trợ cho người dùng trong việc quản lý phiên bản hệ điều hành này. | Tạo đối tượng với PowerShell trong Server 2008 Nguồn Quản Trị Mạng - Trong hệ điều hành dành cho máy chủ Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp một công cụ mới Windows PowerShell giúp cung cấp một môi trường lệnh hướng đối tượng mới hỗ trợ cho người dùng trong việc quản lý phiên bản hệ điều hành này. PowerShell là tiện ích quản lý chính trong một số sản phẩm khác của Microsoft gồm Exchange 2007 và SQL Server 2008. Microsoft còn cho phép người dùng Windows Server 2003 và Windows XP tải PowerShell. PowerShell mang lại nhiều tính năng bổ sung trong quá trình tự động hóa và quản lý bằng dòng lệnh đối với Active Directory. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp sử dụng PowerShell để quản lý các đối tượng của Active Directory. Người dùng có thể sử dụng các tập lệnh đơn giản hay những câu lệnh tương tác để thêm sửa và xóa các đối tượng người dùng nhóm người dùng và máy tính trong Active Directory. PowerShell giúp công việc quản trị đơn giản hơn rất nhiều khi thao tác với các đối tượng này. Cài PowerShell cho Windows Server 2008 Trước khi có thể sử dụng Windows PowerShell bạn cần phải cài đặt nó vào hệ thống. Bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau 1. Mở Server Manager của Windows Server 2008. 2. Lựa chọn node Features. 3. Nhấn nút Add feature. 4. Trong node Feature di chuyển xuống phía dưới rồi lựa chọn Windows PowerShell. 5. Sau đó nhấn nút Next rồi nhấn tiếp nút Install. Tạo một đối tượng người dùng với Windows PowerShell Sau khi PowerShell đã được cài đặt thành công mở tiện ích dòng lệnh của PowerShell bằng cách nhập vào dòng lệnh hay lựa chọn file chạy trong menu Start. Khi tiện ích lệnh mở ra dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị C PS . Lưu ý Windows PowerShell không tích hợp một nhóm công cụ riêng trong phiên bản này hỗ trợ cho quá trình làm việc với Active Directory. Phiên bản PowerShell sử dụng một bộ cấp phát để truy cập vào Active Directory và tạo đối tượng. Trong Windows PowerShell người dùng có thể khởi tạo nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0