TAILIEUCHUNG - Cúng Giỗ và thờ phụng Tổ Tiên

Theo tục lệ, ngày giỗ là "chung thân chi tang" có nghĩa là ngày tang trong suốt cả đời người. Mỗi năm vào đúng vào ngày chết của một người là một lần giỗ cho nên người xưa thường quan trọng ngày cúng giỗ ông bà cha mẹ. Những gia đình sung túc thường làm lễ cúng tiên thường vào ngày hôm trước để yết cáo tổ tiên và cáo tri người được làm giỗ. | ểỹíẩ- aằr Thờ phụng Tổ tiên Theo tục lệ ngày giỗ là chung thân chi tang có nghĩa là ngày tang trong suốt cả đời người. Mỗi năm vào đúng vào ngày chết của một người là một lần giỗ cho nên người xưa thường quan trọng ngày cúng giỗ ông bà cha mẹ. Những gia đình sung túc thường làm lễ cúng tiên thường vào ngày hôm trước để yết cáo tổ tiên và cáo tri người được làm giỗ. Lễ cúng này vào buổi chiều. Nhiều nhà có hương hỏa lợi nhuận hay kỵ để làm giỗ thì anh em bà con thân thích đến cúng tiên thường xong đ êm ở lại chầu chực gia tiên để qua ngày hôm sau làm lễ bái chính giỗ. Lệ thường người ta làm giỗ lớn với bậc sinh thành rồi mỗi đời trở lên được làm kém đi. Chẳng hạn như giỗ các cụ kỵ xa đời cùng là những người thân thuộc nhưng không quan trọng về huyết thống trong gia đình như chú bác cô dì không có con cháu giỗ quảy mà mình phải thay thế thì làm giỗ đơn giản không có mời khách khứa gọi là giỗ giúi . Theo tục lệ cho dầu làm tiệc lớn mấy đi chăng nữa bữa cúng cũng phải có chén cơm xới đầy có ngọn úp lồng một cái chén khác lên trên gọi là chén cơm lồng cùng trứng gà luộc đã bóc vỏ dẹt ra trên đĩa với một ít khách khứa cùng bà thích trước khi ngồi ăn giỗ phải làm lễ với những lễ vật mình lạy trước bàn thờ xong đã. hột muôi. Vì thế mới có tên cúng giỗ là cúng cơm . Những con thân vào bàn ván dâng cúng đem tới và Trên bàn thờ đ èn nhang đã được thắp từ trước khi các thức ăn được bày lên. Gia trưởng phục sức chỉnh tề có khi mặc áo thụng chú trọng xem xét và rà soát lại các lễ vật có đầy đủ rồi mới bước vào chiếc chiếu trải trước bàn thờ lễ bôn lạy quỳ xuông hai tay chắp lại vòng ngang trán. Một trong hai người chấp sự thường là em hay con cháu gia trưởng đứng hai bên bàn thờ lấy ba nén hương châm lửa thắp đưa cho gia trưởng vái một vái dài rồi trao lại đem cắm lên bát hương. Người chấp sự thứ hai mở nút bình rượu rót rượu lên ba chén để trên đ ài xong đâu vào đó rồi gia trưởng làm lễ khấn. Lời khấn có những đặc điểm sau 1. Cáo tri địa điểm hành lễ từ nước trở xuông xã thôn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT