TAILIEUCHUNG - 10 yếu tố cơ bản để tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả

Với vai trò của một người lãnh đạo nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc, bạn cần phải tìm ra được những chiến lược riêng để có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm. Dưới đây là 10 yếu tố cơ bản có thể giúp bạn đề ra các sách lược hợp lý trong quá trình xây dựng và duy trì sự phát triển của nhóm làm việc. 1. Làm rõ sự trông đợi: Với cương vị và uy quyền của một trưởng nhóm, hãy truyền. | 10 yếu tố cơ bản để tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả Với vai trò của một người lãnh đạo nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc bạn cần phải tìm ra được những chiến lược riêng để có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm. Dưới đây là 10 yếu tố cơ bản có thể giúp bạn đề ra các sách lược hợp lý trong quá trình xây dựng và duy trì sự phát triển của nhóm làm việc. 1. Làm rõ sự trông đợi Với cương vị và uy quyền của một trưởng nhóm hãy truyền đạt một cách rõ ràng sự trông đợi của bạn vào việc thi hành và những kết quả. Làm cho những thành viên của nhóm hiểu vì sao cần phải làm việc theo nhóm. Tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện tốt nhiệm vụ chung bằng các nguồn tài nguyên về nhân lực thời gian và ngân sách. Làm sao để họ lĩnh hội đầy đủ tầm quan trọng cũng như ưu thế của họ trong các điều khoản về thời gian các cuộc thảo luận và sự quan tâm của người chỉ đạo. 2. Bối cảnh Để các thành viên trong nhóm hiểu được vì sao họ có mặt trong nhóm. Vạch rõ cho họ thấy được kế hoạch làm việc nhóm sẽ giúp cho tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra và tầm quan trọng của việc làm nhóm để hoàn thành những mục tiêu chung. Làm cho họ hiểu được đâu là việc làm thích hợp trong mọi mục tiêu nguyên tắc tầm nhìn và giá trị của tổ chức 3. Sự giao phó Làm thế nào để mỗi thành viên lôi cuốn vào công việc chung của nhóm Làm thế nào để họ cảm thấy nhóm của họ có một sứ mệnh rất quan trọng và luôn cố gắng hết năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhóm và trông chờ vào một kết quả tốt đẹp Làm sao để mỗi thành viên của nhóm nắm bắt rõ nhiệm vụ giá trị của họ trong tổ chức và trong sự nghiệp của cá nhân họ Để mỗi thành viên trong nhóm thấy trước được sự công nhận về những đóng góp của họ đối với tổ chức cống hiến năng lực của họ để đem đến sự tăng trưởng và phát triển cho nhóm. Để mỗi thành viên của nhóm bị cuốn hút và bị thách thức bởi những cơ hội thăng tiến. 4. Khả năng Làm cho các thành viên của nhóm cảm thấy họ đều thích hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2