TAILIEUCHUNG - Lipit

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ không phân cực - Lipit là những este phức tạp, gồm các loại: chất béo, sáp, steroit, photpholipit | Nhóm thực hiện LÊ VĂN THÁI ĐẶNG VĂN SƠN I. KHÁI NIỆM - Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống không hòa tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ không phân cực - Lipit là những este phức tạp gồm các loại chất béo sáp steroit photpholipit

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    7    0    13-08-2020
10    5    0    13-08-2020
7    3    0    13-08-2020
22    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN