TAILIEUCHUNG - Sắt

Là kim loại màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, dễ kéo sợi, - Sắt bị nam châm hút và dễ bị nam châm hóa nên được làm lõi của động cơ điện | Sắt Fe se f X _ I. Khái quát chung về nguyên tố sắt Kí hiệu nguyên tố Fe Số thứ tự 26 Nguyên tử khối Là nguyên tố nhóm d e hoá trị làm đầy ở phân lớp d . Mạng tinh thể và cấu hình của Fe Cấu hình e 2 8 14 2 1s22s22p63s23p63d64s2 Vị trí - Nhóm VIIIB - Chu kì 4 -Bán kính nguyêr tử - Mạng lưới lập phương tâm diên. Oi Khái quát chung về nguyên tố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT