TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 6 SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 6 SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG II. DỊCH VỤ TIỀN GỞI (HUY ĐỘNG VỐN) III. CHO VAY VÀ CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG 1. Cho vay và dịch vụ tín dụng đối với các công ty đa quốc gia (MNCs): 2. Hoạt động ngân hàng bán lẻ: 3. Sự tăng trưởng cao vào lãnh vực cho vay chuyên biệt IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC 1. Dịch vụ NH tổng quát 2. Dịch vụ chuyên gia V. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MỚI VÀ KIẾN THỨC SẢN PHẨM 1. Phương. | CHƯƠNG 6 SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG II. DỊCH VỤ TIỀN GỞI HUY ĐÔNG VỐN III. CHO VAY VÀ CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG 1. Cho vay và dịch vụ tín dụng đối với các công ty đa quốc gia MNCs 2. Hoạt đông ngân hàng bán lẻ 3. Sự tăng trưởng cao vào lãnh vực cho vay chuyên biệt IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC 1. Dịch vụ NH tổng quát 2. Dịch vụ chuyên gia V. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MỚI VÀ KIẾN THỨC SẢN PHẨM 1. Phương thức chọn và phát triển dịch vụ sản phẩm mới 2. Phát triển kiến thức về dịch vụ sản phẩm VI. CÁC YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÔNG TIN NGÂN HÀNG VII. BẢNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH MỚI Trong chương này giới thiệu về các sản phấm và các dịch vụ của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện đại đồng thời cũng nêu lên những vấn đề liên quan đến chiến lược đưa những sản phấm mời ra thị trường trong điều kiện cạnh tranh hiện nay giữa các định chế tài chính. I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG Ban quản trị của các ngân hàng ngày nay gia tăng rất nhiều các loại sản phấm dịch vụ đưa ra thị trường. Các NH quốc tế có thể đáp ứng một phạm vi dịch vụ bao hàm hầu hết các lãnh vực hoạt động của NH và các dịch vụ tài chính có liên quan. Tuy nhiên các NH không cùng kỹ năng cách thức khi đưa ra các sản phấm và dịch vụ cụ thể trên thị trường. Sau đây là những nhận xét của các nhà phân tích kinh tế ngân hàng về chiến lược phát triển sản phấm của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng không có cùng kỷ năng khi đưa ra những dịch vụ hay sản phấm cụ thể mỗi ngân hàng đều có cách thức riêng của họ thể hiện năng lực của mỗi ngân hàng trong môi trường hoạt động. Các ngân hàng không tổ chức đưa ra những dịch vụ giống nhau bằng những cách thức như nhau. Các ngân hàng chuyên môn hóa đối với những dịch vụ cụ thể trong đó họ sẽ có một sự cạnh tranh rõ rệt liên quan đến các đối thủ. - Nhiều sản phàm của ngân hàng đưa ra rất phức tạp và được thực hiện không giống như hướng dẫn và tiếp thị. - Nhiều nhân viên trong nghề ngân hàng lại có điểm yếu trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    2    0    10-08-2020
96    15    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN