TAILIEUCHUNG - Đào tạo nhân sự qua online.

Nhiều năm qua, phần lớn các tập đoàn toàn cầu sử dụng hình thức đào tạo nhân viên online (e-Learning) như một hình thức đào tạo hiệu quả. Một cuộc nghiên cứu của The e-Learning Guild cho thấy 73% thành viên của họ tham gia các khóa học online và có đến 95% số người cho biết họ áp dụng hiệu quả những kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc hàng ngày. | Dao tao nhan su qua online. - Nhieu nam qua phan lon cac tap doan toan can su dung hinh thuc dao tao nhan vien online e-Learning nhu mot hinh thuc dao tao hieu qua. Mot cuoc nghien cüu cua The e-Learning Guild cho thäy 73 thanh vien cua ho tham gia cac khoa hoc online va co d n 95 sö ngudi cho bidt ho ap dung hieu qua nhung ki n thüc va ky näng da hoc vao cong viec hang ngay. Döi vdti nhung ngudi lam cong tac quan ly e-Learning cang the hien uu th cua minh giup giam d n hon 50 thdi gian cho cac khoa huän luyen dieu nay dong nghia vdti viec nhan vien co nhieu thdi gian lam viec tai cong ty hon. Nhan vien cac cong ty cüng rät thich hoc online vi ho co the hoc moi luc moi noi. Sự thuận tiện và lợi thế về chi phí sẽ kéo dài tuổi thọ của e-Learning. Những nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng phát triển của e-Learning trong tương lai như sau 1. Sẽ có sự kết hợp giữa e-Learning và những phần mềm khác trong công ty như Human Resource Information System Recruitment Tracking System Enterprise Management System và những cơ sở dữ liệu hệ thống báo cáo trong nội bộ công ty. Xu hướng hiện nay là eLearning được mở rộng trong toàn bộ công ty. Có thể lấy một ví dụ như sau một buổi hội thảo trên website về việc phát triển sản phẩm mới với mục đích ban đầu như một bài tập tình huống để huấn luyện cho nhân viên nhưng khi có sự tham gia đóng góp ý kiến của các phòng ban để phân loại khách hàng hoặc được sử dụng bởi những nhà quản trị cấp cao nó đã biến thành một cơ hội phát triển sản phẩm thật sự. Kết quả của sự kết hợp này là các công ty tìm kiếm những hệ thống học online thích ứng với nhiều phần mềm khác nhau và họ chỉ cần mua những hệ thống phần mềm phụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ. 2. E-Learning ngày nay được sử dụng cả trong những khóa học truyền thống lẫn hiện đại. Điều này cho thấy những phương pháp học truyền thống và hiện đại có thể kết hợp với nhau để mang lại hiệu quả cao hơn trong những buổi huấn luyện của công ty. Những buổi học truyền thống có thể sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    3    0    12-08-2020
57    2    0    12-08-2020
137    2    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
7    6    0    12-08-2020
82    4    0    12-08-2020
9    4    0    12-08-2020
9    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN