TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 1. Mục đích đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại 2. Các chứng khoán ngân hàng đầu tư II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ 1. Lợi suất kỳ vọng 2. Khả năng chịu thuế 3. Rủi ro lãi suất 4. Rủi ro tín dụng/khả năng vỡ nợ 5. Rủi ro lạm phát 6. Rủi ro kinh doanh 7. Rủi ro thanh khoản 8. Rủi ro thu hồi. | CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 1. Mục đích đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại 2. Các chứng khoán ngân hàng đầu tư II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Sự LựA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ 1. Lợi suất kỳ vọng 2. Khả năng chiu thuế 3. Rủi ro lãi suất 4. Rủi ro tín dụng khả năng vỡ nợ 5. Rủi ro lạm phát 6. Rủi ro kinh doanh 7. Rủi ro thanh khoản 8. Rủi ro thu hồi trước của người phát hành 9. Các yêu cầu đảm bảo III. CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ KỲ HẠN ĐẦU TƯ 1. Chiến lược bậc thang 2. Chiến lược chuyển đáo hạn về phía trước 3. Chiến lược chuyển đáo hạn về phía sau 4. Chiến lược Barbell 5. Phương pháp dự kiến lãi suất Trong chương này mục tiêu là giúp người đọc tìm hiểu vì sao ngân hàng phải thực hiện chức năng đầu tư song song với hoạt động cho vay lựa chọn các chứng khoán để đầu tư và cách quản trị đầu tư hiệu quả. I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN ngân hàng đầu Tư 1. Mục đích đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại Trong thời đại ngày nay các ngân hàng thương mại được các cơ quan chức năng của chính phủ cấp phép hoạt động kinh doanh là để cung cấp các tiện ích và dịch vụ tài chính cho công chúng tại một khu vực địa lý nào đó. Bộ phận chủ yếu nhất nằm trong số những dịch vụ này là cấp các khoản tín dụng để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh tiêu dùng cho nhiều chủ thể khác nhau các tổ chức kinh tế các cơ quan thuộc chính phủ các cá nhân và hộ gia đình trong khu vực nơi ngân hàng phục vụ. Những khoản cho vay có thể góp phần đem lại việc làm và thu nhập cho rất nhiều người dân mặc dù trong số đó không phải ai cũng vay vốn trực tiếp của ngân hàng nhưng họ cũng là những người hưởng lợi gián tiếp từ hoạt động cho vay của ngân hàng. Tuy vậy không phải tất cả nguồn vốn của ngân hàng đều được đầu tư vào các khoản tín dụng vì có nhiều lý do cụ thể là - Không dễ dàng bán chúng trước khi đáo hạn một khi ngân hàng cần tiền khấn cấp. - Những khoản vay là loại tài sản có nhiều rủi ro

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    8    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
9    4    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN