TAILIEUCHUNG - Control System Toolbox & Simulink

Control System Toolbox là một thư viện của Matlab dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động .Cùng với các lệnh của Matlab , tập lệnh của Control System Toolbox sẽ giúp ta thiết kế , phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một hệ thống tuyến tính | Control System Toolbox Simulink MATLAB Control System Toolbox SIMULINK ứng dụng để phân tích thiết kế và mô phỏng các hệ thổng tuyến tính Trần Đình Khôi Quốc BM. Tự động hóa. Email tdkquoc@ GIỚI THIÊU MATLAB tên viết tắt của từ tiếng Anh MATrix LABoratory là một môi trường mạnh dành cho các tính toán khoa hoc. Nó tích hợp các phép tính ma trận và phân tích số dựa trên các hàm cơ bản. Hơn nữa cấu trúc đồ họa hướng đối tượng của Matlab cho phép tạo ra các hình vẽ chất lượng cao. Ngày nay Matlab trở thành một ngôn ngữ chuẩn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành và nhiều quốc gia trên thế giới. về mặt cấu trúc Matlab gồm một cửa sổ chính và rất nhiều hàm viết sẵn khác nhau. Các hàm trên cùng lĩnh vực ứng dụng được xếp chung vào một thư viện điều này giúp người sử dụng dễ dạng tìm được hàm cần quan tâm. Có thể kể ra một số thư viện trong Matlab như sau - Control System dành cho điều khiển tự động - Finacial Toolbox lĩnh vực kinh tế - Fuzzy Logic điều khiển mờ - Signal Processing xử lý tín hiệu - Statistics toán học và thống kê - Symbolic tính toán theo biểu thức - System Identification nhận dạng - __ Một tính chất rất mạnh của Matlab là nó có thể liên kết với các ngôn ngữ khác. Matlab có thể gọi các hàm viết bằng ngôn ngữ Fortran C hay C và ngược lại các hàm viết trong Matlab có thể được gọi từ các ngôn ngữ này_ Các bạn có thể xem phần Help trong Matlab để tham khảo cách sử dụng và ví dụ của từng lệnh hoặc download miễn phí các file help dạng .pdf tại trang Web của Matlab ở địa chỉ http 1 Control System Toolbox Control System Toolbox là một thư viện của Matlab dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động. Cùng với các lệnh của Matlab tập lệnh của Control System Toolbox sẽ giúp ta thiết kế phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một hệ thống tuyến tính. Định nghĩa một hệ thống tuyến tính Định nghĩa bằng hàm truyền Hệ thống một tín hiệu vào ra Câu lệnh sys tf num den T - num vectơ chứa các hệ số của đa thức ở tử số bậc từ cao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0