TAILIEUCHUNG - Bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp

Tham khảo tài liệu 'bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 60 Giáo trình An Toàn Điện Trãn CHƯƠNG 6 BẢO VỆ CHỐNG SỰ XÂM NHẬP ĐIỆN ÁP CAO SANG ĐIỆN ÁP THẤP . Sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp Khi cách điện của máy biến áp bị hư hỏng thì không những có thể xảy ra hiện tượng chạm vỏ mà còn có thể có sự xâm nhập từ điện áp phía cao sơ cấp sang phía thấp thứ cấp . Lúc này phía thứ cấp có điện áp cao rất nguy hiểm không những cho người mà còn cho các thiết bị. Ta lần lượt xét các trường hợp sau . Mạng điện phía sơ cấp và thứ cấp đều có trung tính cách điện a. R đ Hình Xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp a. Sơ đồ nguyên lý b. đồ thị vec tơ U U U U b í -Ẵ f. -Ẵ 4Ỉ. 1 r b .1 Giả sử máy biến áp có cấp biến đôi điện áp là 6000 380V và phía sơ và thứ cấp đều trung tính cách điện đối với đất. Cũng giả thiết rằng điện trở cách điện và điện dung của các pha trong mạng điện là như nhau thì Ua Ub Uc 6000 3460V 43 Khi có sự xâm nhập điện áp cao từ phía sơ cấp sang phía thứ cấp thì trung tính phía điện áp 380 sẽ nối điện với phía điện áp cao do đó nó cũng có điện áp bằng 3460V. Nếu tô nối dây của máy biến áp là Y Y0 thi trung tính hạ áp sẽ có điện áp trùng với điện áp pha A của phía cao áp Do vậy từ đồ thị vectơ ta có Điện áp pha a phía sơ cấp so với đất Uasc 3460 220 3680 V Điện áp pha b c so với đất Ubsc Ucsc 3460 3460 3350V Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nang Giáo trình An Toàn Điện 61 Trõn Như vậy khi có sự xâm nhập điện áp từ phía cao sang phía thấp thì điện áp các pha ở phía thứ cấp sẽ tăng lên rất cao. Vì cách điện của thiết bị điện và lưới điện phía hạ áp không được tính toán với giá trị điện áp cao khi có sự xâm nhập điện áp nên sự xâm nhập điện áp này rất nguy hiểm vì nó sẽ phá hỏng cách điện của các thiết bị điện hạ áp kết quả là sẽ xuất hiện dòng chạm đất từ mạng hạ áp qua điện trở nốI đất của các thiết bị hạ áp thường có trị số không quá 4Q về nguồn cao áp đây chính là dòng chạm đất trong mạng có trung tính cách điện có trị số không lớn 5

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    7    0