TAILIEUCHUNG - Không khí và sự cháy

Trong các chất sau : KClO3, H2O, CaCO3, không khí, chất nào dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm ? - Viết phương trình phản ứng. - Cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào ? | Trường THPT ĐẠ TÔNG Giáo viên NGÔ THỊ HUYỀN Kiêm ta bài cô - Trong các chât sau KClO3 H2O CaCO3 không khí chât nào dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm - Viết phương trình phản ứng. - Cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    4    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020
3    7    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
13    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN