TAILIEUCHUNG - 5 yếu tố mà các nhà quản lý cần biết khi xây dựng và phát triển nhóm làm việc

Nhóm làm việc có thể được coi là một công cụ hữu dụng trong việc nâng cao chất lượng và cải thiện quy trình làm việc trong kinh doanh bởi nó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn hoặc cũng có thể tiết giảm được khá nhiều chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Hầu hết các nhà quản lý đều nhận thức được về lợi ích của làm việc nhóm, tuy nhiên họ lại không chú tâm một cách đầy đủ đến các yếu tố để điều chỉnh hoạt động của. | 5 yếu tố mà các nhà quản lý cần biết khi xây dựng và phát triển nhóm làm việc Nhóm làm việc có thể được coi là một công cụ hữu dụng trong việc nâng cao chất lượng và cải thiện quy trình làm việc trong kinh doanh bởi nó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn hoặc cũng có thể tiết giảm được khá nhiều chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Hầu hết các nhà quản lý đều nhận thức được về lợi ích của làm việc nhóm tuy nhiên họ lại không chú tâm một cách đầy đủ đến các yếu tố để điều chỉnh hoạt động của nhóm làm việc đi theo đúng quỹ đạo mong muốn. Để làm rõ điều này Vietnamlearning xin đưa ra một số yếu tố quan trọng mà các nhà quản lý cần lưu tâm khi điều hành một nhóm làm việc. 5 yếu tố viết tắt là 5 P sẽ được đề cập tới dưới đây bao gồm Mục tiêu của nhóm lựa chọn thành viên cho nhóm địa điểm làm việc của các thành viên trong nhóm quy trình và kế hoạch làm việc của nhóm. Purpose - Mục tiêu của nhóm. Liệu nhóm làm việc của bạn có hiểu rõ được lý do thành lập nhóm những công việc cần làm và những tiêu chí đánh giá thành công của nhóm hay không Do đó nhóm làm việc và cán bộ quản lý cần đạt được sự đồng thuận đối với các mục tiêu hoặc nhiệm vụ đã đề ra nhằm đạt được sự ăn ý và thống nhất khi thực hiện đồng thời không phá vỡ mục tiêu tổng thể của cả nhóm. Mục tiêu và thời hạn hoàn thành của nhóm phải phù hợp với mục tiêu tổng thể và được sử dụng để định hướng cho phương pháp thực hiện công việc của nhóm. Participation - Lựa chọn thành viên cho nhóm. Ai sẽ là những ứng viên sáng giá cho nhóm làm việc và nhóm làm việc cần mở rộng với bao nhiêu thành viên là đủ để hoàn thành mục tiêu Nhà quản lý cần xem xét tới các kỹ năng cần thiết phong cách làm việc và kiến thức về quy trình thực hiện công việc của từng ứng viên khi lựa chọn thành viên cho nhóm làm việc. Đồng thời cũng cần xem xét tới khả năng kết nối dựa trên phẩm chất của từng thành viên về cả công việc và tính cách cá nhân để mô hình làm việc nhóm đạt được cả hai mặt đa dạng và sang tạo nhằm đáp ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    5    0    13-08-2020
3    2    0    13-08-2020
8    7    0    13-08-2020
11    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2