TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Đồ án số 01)

Tham khảo tài liệu 'môn học/môđun: tin học đại cương (đồ án số 01)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | sptaçê iiAUMMr MV rinivir. T------------1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Đồ án số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức -I- Tạo điều kiện để sinh viên thực hành nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm tích luỹ kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng thuyết trình phương pháp tìm kiếm tài liệu từ Internet. II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI A- HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG CỤ TỐI ƯU HỆ THỐNG 1. Hãy tìm hiểu về hệ điều hành MAC OS. a. Lịch sử phát triển b. Yêu cầu phần cứng máy tính tối thiểu để có thể cài đặt được và các đặc điểm cần quan tâm c. Hệ thống quản lý tập tin File System được sử dụng cấu trúc. Sự khác biệt cơ bản với các hệ thống quản lý tập tin được sử dụng trong HĐH Windows 2. Hãy tìm hiểu và hướng dẫn cách sử dụng một công cụ dùng để tối ưu hóa hệ thống mà Anh Chị cho là tốt nhất. B- LẬP TRÌNH CĂN BẢN 1. Hãy nêu giải thuật viết chương trình nhập vào một chuổi từ bàn phím xử lý chuổi nhập vào bằng cách đảo ngược chuổi văn bản. Ví dụ Nhập vào chuổi sAp DEN TET ROI . Kết quả sau khi xử lý ROI TET DEN SAP 2. Thưc hiện giải thuật trên bằng lưu đồ. 3. Viết chương trình thực hiện giải thuật trên bằng ngôn ngữ lập trình Pascal với yêu cầu a. Viết chương trình con CTC thực hiện đảo chuổi. b. Viết chương trình đầy đủ có sử dụng CTC đã viết trên. III. YÊU CẦU THỰC HIỆN -I- Các phiên bản đặc trưng của từng phiên bản của hệ điều hành MAC OS -I- Nghiên cứu về công cụ tối ưu hóa ghi hình và hướng dẫn sử dụng cụ thể Khoa CNTT - MH MĐ Tin học đại cương sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 -I- Lập trình căn bản có đầy đủ các yêu cầu vẽ sơ đồ giải thuật viết chương trình con viết đầy đủ bằng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    0    11-08-2020
48    8    0    11-08-2020
12    8    0    11-08-2020
47    3    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
10    4    0    11-08-2020
31    10    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN