TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 02)

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức. Tìm hiểu về HĐH và căn bản về lập trình. Tình huống đề tài: 1. Sau một thời gian sử dụng máy tính giảm hiệu suất và tốc độ làm việc. Hãy thực hiện các công việc sau: a. Trình bày nguyên nhân làm cho máy tính trở nên chậm chạp. b. Thực hiện tối ưu hóa Windows XP bằng những công cụ có sẵn của Windows. . | sổlãẽẽ IIAUMMC IIV nnixí. TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH MÔN HQC MÔĐUN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài tập lớn số 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức. -I- Tìm hiểu về HĐH và căn bản về lập trình. II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI A- HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ VIRUS MÁY TÍNH 1. Sau một thời gian sử dụng máy tính giảm hiệu suất và tốc độ làm việc. Hãy thực hiện các công việc sau a. Trình bày nguyên nhân làm cho máy tính trở nên chậm chạp. b. Thực hiện tối ưu hóa Windows XP bằng những công cụ có sẵn của Windows. c. Tìm 5 phần mềm tối ưu hóa Windows XP hướng dân cài đặt và sử dụng một phần mềm mà theo bạn là tốt nhất. 2. Virus máy tính đã gây ra những thiệt hại khó lường khiến người sử dụng phải đau đầu. Để phòng chống và khắc phục những sự cố do Virus máy tính gây ra. Hãy trình bày các thông tin liên quan đến Virus máy tính a. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Virus máy tính. b. Những đặc điểm của các loại Virus máy tính thông dụng hiện nay Boot Virus File Virus Macro Virus Trojan Worm Spyware Adware Back-Door. Từ đó đưa ra dấu hiệu nhận biết từng loại Virus khi máy tính bị nhiễm Virus. c. Trình bày cụ thể các phương thức lây lan của Virus máy tính và hướng dân cách phòng Virus hiệu quả. d. Trình bày các biện pháp diệt Virus hiệu quả khi máy tính bị nhiễm Virus. e. Hướng dân cài đặt và sử dụng một phần mềm diệt Virus mà theo bạn là tốt nhất. B- LẬP TRÌNH CĂN BẢN Thực hiện vẽ lưu đồ giải thuật sau đó hiện thực giải thuật đó bằng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết các bài toán sau 1. Viết chương trình nhập 2 số nguyên từ bàn phím sau đó xuất ra màn hình ước số chung lớn nhất USCLN của 2 số vừa nhập và kiểm tra USCLN có phải là số nguyên tố hay không a. Viết chương trình con tìm USCLN của 2 số nguyên. b. Viết chương trình con kiểm tra số nguyên tố trả về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN