TAILIEUCHUNG - Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 01)

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức. Tìm hiểu về HĐH và căn bản về lập trình. Tình huống đề tài: 1. Hãy tìm hiểu về hệ điều hành MAC OS. a. Lịch sử phát triển b. Yêu cầu phần cứng máy tính (tối thiểu) để có thể cài đặt được và các đặc điểm cần quan tâm? c. Hệ thống quản lý tập tin (File System) được sử dụng, cấu trúc. Sự khác biệt cơ bản với các hệ thống quản lý tập tin được. | sp ace 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH MÔN HỌC MÔĐUN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài tập lớn số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu công nghệ hệ thống lại kiến thức. -I- Tìm hiểu về HĐH và căn bản về lập trình. II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI A- HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG CỤ TỐI ƯU HỆ THỐNG 1. Hãy tìm hiểu về hệ điều hành MAC OS. a. Lịch sử phát triển b. Yêu cầu phần cứng máy tính tối thiểu để có thể cài đặt được và các đặc điểm cần quan tâm c. Hệ thống quản lý tập tin File System được sử dụng cấu trúc. Sự khác biệt cơ bản với các hệ thống quản lý tập tin được sử dụng trong HĐH Windows 2. Hãy tìm hiểu và hướng dẫn cách sử dụng một công cụ dùng để tối ưu hóa hệ thống mà Anh Chị cho là tốt nhất. B- LẬP TRÌNH CĂN BẢN 1. Hãy nêu giải thuật viết chương trình nhập vào một chuổi từ bàn phím xử lý chuổi nhập vào bằng cách đảo ngược chuổi văn bản. Ví dụ Nhập vào chuổi SAP DEN TET ROI . Kết quả sau khi xử lý ROI TET DEN SAP 2. Thưc hiện giải thuật trên bằng lưu đồ. 3. Viết chương trình thực hiện giải thuật trên bằng ngôn ngữ lập trình Pascal với yêu cầu a. Viết chương trình con CTC thực hiện đảo chuổi. b. Viết chương trình đầy đủ có sử dụng CTC đã viết trên. III. YÊU CẦU THỰC HIỆN -I- Các phiên bản đặc trưng của từng phiên bản của hệ điều hành MAC OS -I- Nghiên cứu về công cụ tối ưu hóa ghi hình và hướng dẫn sử dụng cụ thể -I- Lập trình căn bản có đầy đủ các yêu cầu vẽ sơ đồ giải thuật viết chương trình con viết đầy đủ bằng chương trình chính. Khoa CNTT - MH MĐ Tin học đại cương Trang 1 solace 1 LEARNING BY OBING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 IV. GỢI Ý THỰC HIỆN -I- Thực hiện đúng theo qui định của FIT - Tap huong dan thuc hien do an bac Cao dang Trung cap . -I- Giảng viên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    15-08-2020
1          15-08-2020
93    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
11    2    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN