TAILIEUCHUNG - 4 phương pháp nâng cao năng lực làm việc của nhóm

Tạo ra sự hòa hợp cho một nhóm làm việc là điều không dễ chút nào. Bởi nhóm là sự tập hợp của nhiều tính cách và phương pháp làm việc vào một nơi với mục đích cùng đạt được kết quả vượt trội. Tuy nhiên không phải nhóm làm việc nào cũng có thể hoạt động hiệu quả theo như lý thuyết. Thậm chí một số nhóm còn nảy sinh xung đột nặng nề, đồng thời mang lại cho các thành viên tâm lý nặng nề và hoạt động kém hiệu quả. . | 4 phương pháp nâng cao năng lực làm việc của nhóm Tạo ra sự hòa hợp cho một nhóm làm việc là điều không dễ chút nào. Bởi nhóm là sự tập hợp của nhiều tính cách và phương pháp làm việc vào một nơi với mục đích cùng đạt được kết quả vượt trội. Tuy nhiên không phải nhóm làm việc nào cũng có thể hoạt động hiệu quả theo như lý thuyết. Thậm chí một số nhóm còn nảy sinh xung đột nặng nề đồng thời mang lại cho các thành viên tâm lý nặng nề và hoạt động kém hiệu quả. Vậy với vai trò của một người quản lý bạn cần làm gì để có thể tạo ra được một nhóm làm việc thống nhất và hiệu quả. Để làm được điều này bạn cần suy nghĩ một cách cẩn trọng và lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động của nhóm trước khi tiến hành thành lập một nhóm làm việc. Mặc dù trong quá trình tiến hành sẽ có khá nhiều điểm mà bạn không thể kiểm soát được ví dụ như tính cách của từng cá nhân nhưng với một số phương pháp dưới đây bạn vẫn có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để các thành viên trong nhóm phát huy được hết sở năng của họ nhằm đạt tới một cái đích chung do bạn đặt ra. Lựa chọn thành viên cho nhóm làm việc Những người có phương pháp làm việc và quan niệm về sự nỗ lực để đạt tới mục tiêu tương đồng nhau sẽ có khả năng hòa hợp cao khi làm việc nhóm. Vì thế trong quá trình thành lập nhóm bạn nên lựa chọn những nhân viên có thói quen làm việc hoặc thường đưa ra các phương pháp giải quyết những khó khăn khá giống nhau. Tuy nhiên để tạo ra một nhóm đa dạng thành viên là điều không dễ. Tuy nhiên bạn có thể lựa chọn một nhân viên thường đảm nhiệm công việc có tính sáng tạo để kết hợp với một nhân viên khác thường đảm nhận công việc phân tích. Mặc dù có những kỹ năng hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều là những người có tinh thần trách nhiệm cao trong việc hoàn thành công việc đúng thời hạn và thường xuyên cập nhật về tiến trình công việc. Đưa ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho nhóm làm việc Bạn cần đặc biệt lưu tâm tới mục tiêu đã đưa ra. Bởi nếu các thành viên trong nhóm đều hiểu rõ những gì cần đạt tới họ sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    14-08-2020
132    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
472    6    0
TÀI LIỆU HOT
16    6    0
246    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN