TAILIEUCHUNG - Photpho

Chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc vàng nhạt Cấu trúc mạng tinh thể phân tử Không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete Mềm, dễ nóng chảy, tự bốc | Bài 14 Photpho Các em biết gì vê nguyên tố photpho Nội dung bài học I Tính chất vật lí II Tính chất hóa học 1. Tính oxi hóa. 2. Tính khử. III Ứng dụng IV Trạng thái tự nhiên . Điều chế Nguyên tố photpho Kí hiệu hóa học P . Nguyên tử khối 30 97. Vị trí trong BTH Ở ô số 15 nhóm VA chu kì 3. Công thức phân tử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT