TAILIEUCHUNG - KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Chương thứ bảy KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt) Mục đích: Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng, mối liên hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng. . Khái niệm và vai trò của hình thức thanh toán qua ngân hàng Khái niệm: Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. của khách hàng. | Chương thứ bảy KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt Mục đích Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng mối liên hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng. . Khái niệm và vai trò của hình thức thanh toán qua ngân hàng Khái niệm Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ. của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán bằng cách ngân hàng trích từ tài khoản của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác theo lệnh của chủ tài khoản. Vai trò Thanh toán là khâu đầu tiên và khâu cuối cùng để kết thúc chu trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy có thể khẳng định rằng thanh toán là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự tuần hoàn bình thường của quá trình chu chuyển vốn trong từng doanh nghiệp từng đon vị kinh tế hay thậm chí là từng cá nhân trong xã hội cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thanh toán là một khâu quan trọng trong quá trình chu chuyển toán nhanh chóng chính xác an toàn sẽ làm tăng vòng quay của vốn giảm lượng tiền trong lưu thông tiết kiệm chi phí cho xã hội. Phưong tiện được sử dụng chủ yếu trong thanh toán chủ yếu đó là tiền tệ. Tiền tệ là loại hàng hoá đặc biệt dùng làm vật ngang giá chung cho mọi loại hàng hoá nó là sự thể hiện chung của giá trị biểu hiện tính chất xã hội của lao động và sản phẩm của lao động . Tiền tệ được chấp nhận chung trong thanh toán cho hàng hoá dịch vụ hoặc hoàn trả các món nợ nó là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá được kết tinh hình thành một cách tự nhiên trong trao đổi. Thanh toán bằng tiền mặt là quá trình tiền tệ thực hiện chức năng phưong tiện thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt được các tổ chức và cá nhân sử dụng chi trả ngay về hàng hoá dịch vụ cho những giao dịch có giá trị nhỏ. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    6    0
TÀI LIỆU HOT
1    3    0
4    5    0
56    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    3    0
2    6    0