TAILIEUCHUNG - Những vấn đề về tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miền

Các tên miền là những địa chỉ Internet và thường được sử dụng để xác định và tìm ra các địa chỉ trang web. Ví dụ, tên miền “” được sử dụng để định vị trang web WIPO tại . Theo thời gian những tên miền sẽ tạo lập những định dạng doanh nghiệp và theo cách ấy sẽ hình thành xung đột với các tên thương mại. Do đó, điều quan trọng là chọn một tên miền không phải là thương hiệu của một công ty khác hay một thương hiệu nổi tiếng. Sự lựa chọn một tên miền hay địa. | Những vân đê vê tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miên Các tên miên là những địa chỉ Internet và thường được sử dụng để xác định và tìm ra các địa chỉ trang web. Ví dụ tên miên được sử dụng để định vị trang web WIPO tại . Theo thời gian những tên miền sẽ tạo lập những định dạng doanh nghiệp và theo cách ấy sẽ hình thành xung đột với các tên thương mại. Do đó điều quan trọng là chọn một tên miền không phải là thương hiệu của một công ty khác hay một thương hiệu nổi tiếng. Sự lựa chọn một tên miền hay địa chỉ Internet đã trở thành một trong những quyết định thương mại quan trọng của một công ty. Một tên miền được công ty bạn đăng ký sẽ giúp người sử dụng Internet định vị trang web của công ty tại mạng lưới trang web toàn cầu www . Các tên miền của công ty có thể được đăng ký với bất cứ tên miền cấp cao nhất TLDs nào. Bạn có thể chọn từ các tên miền cấp cao dùng chung gTLDs như .com .net .org và .info. hay bạn có thể chọn từ những tên miền có giới hạn hoặc chuyên dụng nếu bạn đủ tiêu chuẩn ví dụ. .aero cho các doanh nghiệp vận tải hoặc lữ hành hay .biz cho các doanh nghiệp thương mại . Bạn cũng có thể đăng ký dưới một tên miền cao nhất mã quốc gia ccTLD ví dụ .bn cho Bulgaria .cn cho Trung Quốc .ch cho Thụy Sỹ. Tập đoàn Internet về các tên và số được chỉ định ICANN là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về mặt kỹ thuật của hệ thống tên miền. Tuy nhiên đối với gTLDs việc đăng ký được giải quyết thông qua một số cơ quan đăng ký Internet do ICANN công nhận. Những tên miền này có thể được tìm thấy ở địa chỉ của ICANN tại . Bạn cũng có thể kiểm tra xem một tên miền đã được đăng ký hay chưa bằng các địa chỉ của cơ quan đăng ký hay bằng việc sử dụng một công cụ tìm kiếm Who is tại trang . Đối với các những tên miền ccTLDs bạn cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đăng ký được chỉ định cho mỗi ccTLD. Về điều này hãy tham khảo một cơ sở dữ liệu ccTLD được thiết lập bởi WIPO kết nối với trang web của 243

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    6    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
107    3    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN