TAILIEUCHUNG - KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp. . Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn Khái niệm: Nguồn vốn huy động là nguồn. | Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Mục đích Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp. . Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn Khái niệm Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Các NHTM nhận vốn từ những người gửi tiền các chủ thể cho vay để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình nên nguồn vốn này được xem như một khoản nợ của ngân hàng. Do vậy nghiệp vụ huy động vốn còn được gọi là nghiệp vụ tài sản nợ. Vai trò Hoạt động huy động có một vai trò rất quan trong trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và xã hội. Đối với ngân hàng Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì nó là nguồn chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho nền kinh tế. Do vậy hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Có thể nói hoạt động huy động vốn góp phần giải quyết đầu vào của NHTM. Đối với khách hàng Hoạt động huy động vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai. Mặt khác hoạt động huy động vốn còn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cất trữ và tích luỹ vốn tạm thời nhàn rỗi của mình. Đối với xã hội Quản lý được lượng tiền lưu thông trong xã hội. Định hướng đầu tư cho các ngành kinh tế cho từng vùng Điều hoà vốn giữa những khách hàng có vốn và những khách hàng thiếu vốn . Hình thức huy động vốn Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi Tiền gửi bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn. - Tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi thanh toán Loại tiền gửi này của doanh nghiệp tổ chức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    6    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
214    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN