TAILIEUCHUNG - KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng. số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng . Ý nghĩa tín dụng ngân hàng Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong. | Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Mục đích Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng. . Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng . Ý nghĩa tín dụng ngân hàng Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong công tác kế toán ở các TCTD. Cho vay là công việc rất lớn tạo ra lợi nhuận cho TCTD. Cho vay phải đảm bảo thu hồi được nợ để trả cho bên vốn huy động và thu lãi để bù đắp được chi phí đảm bảo hoạt động của TCTD. Ý nghĩa của hoạt động tín dụng ở các TCTD có thể khái quát như sau Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân đồng thời qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức kinh tế cá nhân có đầy đủ vốn để sản xuất kinh doanh và mở rộng lưu thông hàng hóa. Thông qua số liệu của kế toán cho vay có thể biết được phạm vi phương hướng đầu tư hiệu quả đầu tư của Ngân hàng vào các ngành kinh tế. Kế toán cho vay theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị qua đó tăng cường khuyến khích cho vay vốn hay hạn chế cho vay đối với từng khách hàng. . Nhiệm vụ tín dụng ngân hàng Phản ánh kịp thời đầy đủ chính xác số liệu cho vay để đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh cho các tổ chức kinh tế và theo dõi chặt chẽ kỳ hạn Nợ hạch toán thu nợ kịp thời tạo điều kiện tăng nhanh vòng vay vốn của tín dụng. Giám sát tình hình cho vay và thu nợ giúp lãnh đạo Ngân hàng có kế hoạch và phương hướng đầu tư tín dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Bảo vệ tài sản của Ngân hàng và các đơn vị trong xã hội Ngân hàng đầu tư một khối lượng lớn vốn tín dụng vào các ngành kinh tế. Do đó để theo dõi chặt chẽ vốn cho vay kế toán cho vay phải kiểm soát chính xác các chứng từ có liên quan đến cho vay thu nợ nhằm hạch toán kịp thời đúng lúc tránh thất thoát vốn của Ngân hàng và các đơn vị khác trong xã hội. . Nguyên tắc của tín

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN