TAILIEUCHUNG - Ánh sáng cơ bản cơ bản

Những nguyên tắc cơ bản cơ bản của ánh sáng sẽ không thay đổi bất kể nguồn sáng bạn đang dụng tự nhiên hay nhân tạo. Ánh sáng có thể thay đổi trạng thái hoặc giữ nguyên, nó tác động trực tiếp đến đối tượng cần chụp của bạn. Vì thế chung ta cần hiểu rõ và biết cách kiểm soát nguồn ánh sáng để điều chỉnh, điều đó sẽ giúp bạn có những bước tiến lớn khi chụp ảnh. | Ánh sáng cơ bản cơ bản Nói về nhiếp ảnh là người ta nói về ánh sáng không có ánh sáng thì sẽ không có ảnh. Nhiếp ảnh luôn luôn liên quan đến các đặc tính quan trong khác nhau của ánh sáng như sau Hướng của ánh sáng Số lượng của ánh sáng Chất lượng của ánh sáng Độ sâu của ánh sáng Màu của ánh sáng Những nguyên tắc cơ bản cơ bản của ánh sáng sẽ không thay đổi bất kể nguồn sáng bạn đang dụng tự nhiên hay nhân tạo. Ánh sáng có thể thay đổi trạng thái hoặc giữ nguyên nó tác động trực tiếp đến đối tượng cần chụp của bạn. Vì thế chung ta cần hiểu rõ và biết cách kiểm soát nguồn ánh sáng để điều chỉnh điều đó sẽ giúp bạn có những bước tiến lớn khi chụp ảnh. 1. Hướng của ánh sáng Bạn sẽ xác định hướng sáng bằng cách vật thể và quan sát phần phản sáng và bóng của nó. Việc chọn đúng hướng sáng cho phép nhấn mạnh để làm nổi bật những tính năng quan trọng của đối tượng trong bóng của nó nằm ẩn phía sau những yếu tố ít quan trọng hoặc làm sao lãng của đối tượng. hú ý rằng mặc dù có cùng chủ đề cùng vị trí và chổ đứng cầm máy thay đổi hướng của ánh sáng sẽ cũng thay đổi mục đích của hình ảnh này vùng nổi bật các khác nhau của chủ đề này cũng như làm ẩn những vùng nào đó của các đối tượng bởi bóng của nó Chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng hàng ngày khi như mặt trời mọc lên và lặng xuống. Trong buổi sáng và buổi chiều tối mặt trời là ở vị trí thấp gần đường chân trời bóng từ chủ thể trông dài và lộ ra bên ngoài trong khi vào buổi trưa ánh nắng sẽ làm cho bóng của đối tượng bị giấu bên dưới chủ đề. 2. Số lượng của ánh sáng Số lượng của ánh sáng một cách đơn giản được hiểu như độ sáng của nguồn sáng. Một cách tổng quát với cùng một nguồn sáng chúng ta vẫn thể điều tiết bằng cách giãm bớt số lượng ánh sáng đi vào chủ đề qua nhiều cách điều chỉnh khác nhau trên máy tốc độ chụp khẩu độ ISO . . Nhưng ngược lại chúng ta không có cách nào để tăng lượng ánh sáng bằng cách làm chủ thể sáng hơn so với nguồn sáng đang có. Trong hình 4 và 5 chúng ta có thể thấy rằng hai bức ảnh trông giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
32    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN