TAILIEUCHUNG - CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬT

Mục đích của bài báo kỹ thuật là trình bày các sự kiện và ý tưởng bằng ngôn ngữ súc tích (ngôn ngữ viết). Nhằm mục đích của bài báo kỹ thuật là trình bày các sự kiện và ý tưởng bằng ngôn ngữ súc tích (ngôn ngữ viết). | CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬT Giới thiệu chung Mục đích của bài báo kỹ thuật là trình bày các sự kiện và ý tưởng bằng ngôn ngữ súc tích (ngôn ngữ viết). Nhằm mục đích giúp người đọc hiểu được vấn đề mà không phải tưởng tượng hoặc cảm nhận. Viết báo bị hạn chế bởi nội dung, thể thức và độ dài của bài báo. Ngôn ngữ viết không diễn tả được bằng cử chỉ, điệu bộ và âm điệu như ngôn ngữ nói. Bài báo kỹ thuật có vẻ khô khan và thiếu xúc cảm cũng như sức lôi cuốn. Nội dung trình bày Thế nào là một bài báo kỹ thuật? Thể thức trình bày phần tiêu đề, công thức, bảng biểu và hình ảnh trong bài báo kỹ thuật. Hướng dẫn viết một bài báo kỹ thuật. 1. Thế nào là một bài báo kỹ thuật? Trình bày các vấn đề rõ ràng. Mục tiêu của bài báo là mô tả phương pháp dùng để giải quyết vấn đề và chắc chắn rằng người khác đang mong đợi các giải pháp tối ưu của bạn. Mô tả một cách cụ thể những gì mà người đi trước đã làm, những gì mới. Bài báo cũng nên nêu rõ những khó khăn (và những giải pháp) và những sai lầm (và cách phòng tránh) và những kết quả thu được. Một số nghiên cứu kỹ thuật Giải thuật; Thiết kế hệ thống phần cứng / phần mềm ; Đánh giá hiệu suất: thông qua phân tích, mô phỏng hoặc đo đạc ; Lý thuyết: Bao gồm việc thu thập các định lý. Trọng tâm của bài báo kỹ thuật Phương pháp: Qui trình thực hiện, sử dụng trang thiết bị, phân tích qui trình Giải thuật: So sánh với các giải thuật khác, đánh giá hiệu suất Thực nghiệm: Xác định các đại lượng bất định, vùng tin cậy, kiểm tra thống kê, ước lượng sai số Kết quả: Củng cố tính hiệu quả, ý nghĩa, những cải tiến và ảnh hưởng. 2. Thể thức của bài báo kỹ thuật Trang tiêu đề Tóm tắt Từ khóa Giới thiệu Tổng quan Trình bày ý tưởng và phương pháp (Thuyết minh) Các kết quả và thảo luận Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo a. Trang tiêu đề Thông tin chủ đạo về bài báo Tên tác giả, tên cơ quan, vị trí địa lý (thành phố và bang), địa chỉ email. Các thông tin khác hoặc hình ảnh. Trang tiêu đề nên trang trí hấp dẫn nhưng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    4    0    15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
14    5    0    15-08-2020
7    7    0    15-08-2020
5          15-08-2020
2    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN