TAILIEUCHUNG - Chăm sóc cây cam sành

Cây cam sành rất thích hợp với phân hữu cơ, hơn nữa đất đai ở vùng nhiệt đới nóng và ẩm như ĐBSCL chất hữu cơ rất mau phân huỷ nên việc bón phân hữu cơ cho cây là cần thiết. | Chăm sóc cây cam sành Nguồn Bón phân hữu cơ Cây cam sành rất thích hợp với phân hữu cơ hơn nữa đất đai ở vùng nhiệt đới nóng và ẩm như ĐBSCL chất hữu cơ rất mau phân huỷ nên việc bón phân hữu cơ cho cây là cần thiết. Tuỳ điều kiện kinh tế mà các nhà vườn có điều kiện sử dụng phân bón như phân cá đầu tôm hữu cơ sinh học vi sinh của các nhà máy như lân cá Sông Gianh Dynamic. không có điều kiện thì bón phân gà dơi phân heo phân xanh từ cỏ trong vườn ủ lại. Giữ cỏ trong vườn Các loại cỏ như rai trại cho bò lên cây cam sành lá cỏ sẽ che phủ vườn quanh năm. Bón vôi Hàng năm bón khoảng ha chia làm 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa. Trồng cây chắn gió Trồng cây bông bụp hay cây tràm bông vàng keo tai tượng ở hướng gió mạnh nhất trong năm để bảo vệ vườn không nên trồng cây bạch đàn. Ngoài ra việc sử dụng IPM trên cây cam sành hay bao trái cũng nên được áp dụng để tạo ra trái cam sành đẹp hơn chất lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN