TAILIEUCHUNG - đồ án môn học tự động hóa trong sản xuất, chương 6

Khi vận hành máy cần thực hiện theo các bước sau : - Điều chỉnh lực ép giữa hai con lăn cuốn bao và hai con lăn hàn bao nếu cần thiết - Lắp cuộn bao gói vào trục đỡ , luồn qua các trục trung gian đến bộ phận tạo hình , tiếp tục cuốn qua cặp trục cuốn tạo nếp đến phễu cấp liệu . Tại đây , hai mí bao được chập lại rồi đưa qua cảm biến quang đến cặp trục con lăn hàn mí bao . Cuối cùng bao được luồn qua cặp con lăn cuốn. | Chương 6 VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG I. Vân hành máy Khi vận hành máy cần thực hiện theo các bước sau - Điều chỉnh lực ép giữa hai con lăn cuốn bao và hai con lăn hàn bao nếu cần thiết - Lắp cuộn bao gói vào trục đỡ luồn qua các trục trung gian đến bộ phận tạo hình tiếp tục cuốn qua cặp trục cuốn tạo nếp đến phễu cấp liệu . Tại đây hai mí bao được chập lại rồi đưa qua cảm biến quang đến cặp trục con lăn hàn mí bao . Cuối cùng bao được luồn qua cặp con lăn cuốn bao - Kiểm tra độ căng của bao . - Cân chỉnh lại vị trí của bộ phận tạo hình nếu cần thiết . - Đóng cầu dao điện nguồn cung cấp cho máy . - Bậc công tắc tổng công tắc an toàn . Kiểm tra đèn báo pha chỉ cho máy hoạt động khi cả ba đèn báo pha sáng - Cho cụm mâm gạt hoạt động - Cho toàn bộ hệ thống hoạt động ở tốc độ nhỏ chờ cho nhiệt độ của hệ thống hàn đạt nhiệt độ yêu cầu và hệ thống bù trừ đi sai số ban đầu . - Kiểm tra lại nhiệt độ của các bộ phận hàn . -1- - Cuối cùng cho máy hoạt động đúng công suất. - Thường xuyên theo dõi hoạt động của máy kết hợp với việc cấp liệu khi máy cấp gần hết cà phê trong thùng cấp liệu. II. Bảo dưỡng máy Để máy hoạt động tốt cần thực hiện các biện pháp sau - Làm vệ sinh máy trước và sau mỗi ca làm việc . - Kiểm tra dầu mở của hộp giảm tốc và các trục cuốn . - Không để cà phê dính vào các bộ phận chuyển động của máy . - Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và đảm bảo máy không bị vô nước trong mọi trường hợp . - Kiểm tra định kỳ các bộ phận khí nén hệ thống cấp nhiệt . -2- Lời kết luận Tài liệu tham khao Mục lục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    8    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
5    7    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN