TAILIEUCHUNG - Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V phần 1

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu System Center Data Protection Manager (DPM) 2007 SP1 (DPM) của Microsoft, phương pháp backup thông tin cấu hình và máy ảo Hyper-V. Ngoài ra chúng ta sẽ khám phá tính năng của DPM, phương pháp cập nhật Hyper-V và máy ảo để sử dụng DPM thực hiện backup. | Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V Nguồn Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu System Center Data Protection Manager DPM 2007 SP1 DPM của Microsoft phương pháp backup thông tin cấu hình và máy ảo Hyper-V. Ngoài ra chúng ta sẽ khám phá tính năng của DPM phương pháp cập nhật Hyper-V và máy ảo để sử dụng DPM thực hiện backup. Khái quát Microsoft DPM 2007 SP1 Nếu đang tìm kiếm một công cụ backup hỗ trợ Hyper-V chắc hẳn bạn sẽ dành sự chú ý tới Microsoft DPM 2007 SP1. DPM 2007 SP1 sử dụng Volume Shadow Copy Service VSS cho phép người dùng thực hiện tiến trình backup những máy ảo và thông tin cấu hình của Hyper-V. Đặc biệt DPM 2007 SP1 còn cung cấp một số giải pháp backup và khôi phục cho những sản phẩm ảo sau của Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V các bản cài đặt đầy đủ và bản cài đặt Server Core Hyper-V Server 2008 Virtual Server 2005 R2 DPM 2007 SP 1 cũng hỗ trợ backup và khôi phục cho các Clustered Server của Hyper-V. Ngoài ra nó còn là một công cụ backup và khôi phục cho Windows Server 2008 và những ứng dụng khác của Microsoft như Exchange Server 2007 SQL Server 2008 và Office SharePoint Server 2007. Virtual Server Offing tape win dtMS XP Windows Mrtt cllvelJirertcrj SyiirT ãmc Windows Server 200Ï Windows Server J008 at rfiieorawr Tape-based Archive System Center Data Protection Manager ỈM7 Dria Pl olcclion Manager 7007 Iff r- . a tf 7ipe Online Sn ip sho 10 11 I 41Ũ Disk-based ĨIBệL Recovery Hình 1 Mô hình Hyper-V với DPM 2007. Microsoft DPM 2007 SP1 và tiến trình Backup Hyper-V Tùy thuộc vào những yêu cầu của hệ thống bạn có thể lựa chọn thực hiện tiến trình backup cấp độ máy chủ Hyper-V backup máy ảo hay backup các ứng dụng vận hành trên máy ảo. Với một tiến trình backup cấp độ máy chủ Hyper-V người dùng chỉ cần cài đặt một tác nhân DPM trên máy chủ Hyper-V mà không cầnp hải cài trên mỗi máy ảo. Phương pháp backup này kích hoạt khả năng tương đồng của tiến trình khôi phục bare-metal một phương pháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0