TAILIEUCHUNG - Những điều cần nhớ khi thực hiện e-marketing

Khi thực hiện e-marketing, bạn cần nhớ một số nguyên tắc sau: - Nội dung thông điệp: Nội dung thông điệp phải được trau chuốt về câu chữ, hình ảnh sao cho thu hút người đọc, gợi tính tò mò của người đọc, và cung cấp đầy đủ thông tin hướng dẫn để người đọc biết mình phải làm gì sau đó. - Tính chuyên nghiệp: Tính chuyên nghiệp được thể hiện qua nhiều cách, ví dụ như nếu bạn gửi email marketing thì nhất thiết phải có chức năng từ chối nhận tiếp dành cho người không quan tâm, nếu có. | Những điều cần nhớ khi thực hiện e-marketing Khi thực hiện e-marketing bạn cần nhớ một số nguyên tắc sau - Nội dung thông điệp Nội dung thông điệp phải được trau chuốt về câu chữ hình ảnh sao cho thu hút người đọc gợi tính tò mò của người đọc và cung cấp đầy đủ thông tin hướng dẫn để người đọc biết mình phải làm gì sau đó. - Tính chuyên nghiệp Tính chuyên nghiệp được thể hiện qua nhiều cách ví dụ như nếu bạn gửi email marketing thì nhất thiết phải có chức năng từ chối nhận tiếp dành cho người không quan tâm nếu có người quan tâm email hỏi thông tin thì bạn phải trả lời nhanh nhất có thể cung cấp câu trả lời trọn vẹn rõ ràng nhất. - Tần suất Tần suất marketing qua mạng tùy thuộc vào từng hành động cụ thể nói tóm tắt nếu gửi email marketing thì không nên gửi dầy quá tức thời gian giữa 2 lần gửi ngắn quá chỉ 1-2 ngày còn các việc đăng rao vặt tìm kiếm đối tác đăng ký liệt kê trên danh bạ website trao đổi link. thì phải làm rất thường xuyên mỗi tuần 2 - 3 lần. Chi phí Có những cách e-marketing tốn rất nhiều tiền như đặt banner song hiệu quả chưa chắc là tốt trong trường hợp số người vào xem website đó không bận tâm đến banner của bạn cũng có những cách e-marketing đòi hỏi sự kiên trì công sức kỹ thuật và thời gian là chủ yếu. Cho nên không phải chi nhiều tiền là marketing hiệu quả. - Hiệu quả Khi bạn có chiến dịch e-marketing bằng một hình thức nào bạn nên theo dõi kết quả. Marketing qua mạng rất dễ thấy kết quả ngay sau đó. Bạn phải theo dõi nghiên cứu ghi nhận kết quả của từng hành động marketing để có chiến lược marketing sâu sát hơn hiệu quả .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN