TAILIEUCHUNG - Cây mía trên vùng đất Tây Ninh

Tây Ninh hiện có 3 nhà máy chế biến tương đối hiện đại với tổng công suất mía cây /ngày, nếu để có đủ mía chế biến rải đều cho cả vụ (7 tháng), phải đáp ứng khoảng tấn mía cây/năm. | Cây mía trên vùng đất Tây Ninh Nguồn Tây Ninh hiện có 3 nhà máy chế biến tương đối hiện đại với tổng công suất mía cây ngày nếu để có đủ mía chế biến rải đều cho cả vụ 7 tháng phải đáp ứng khoảng tấn mía cây năm. Hiện tại năng suất mía bình quân toàn tỉnh còn thấp do đó cần có những tác động kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất mía từ 50tấn ha lên 80- 100tấn ha đây cũng là một trong những giải pháp tăng hiệu quả sử dụng đất. Những yếu tố tác động tích cực quyết định đến năng suất và chất lượng mía bao gồm Giống thời vụ kỹ thuật canh tác. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT TRỒNG MÍA CỦA TỈNH TÂY NINH 1- Vùng đất cao Hầu hết là đất xám trên nền phù sa cổ chủ yếu là cát pha. Vùng đất rẫy mới khai hoang hàm lượng mùn còn cao do đó đất tương đối màu mỡ vùng đã canh tác lâu năm đất thường bạc màu nghèo dinh dưỡng giữ nước giữ phân kém. Nguồn nước tưới phụ thuộc vào nước trời do đó cần chọn những giống có khả năng chịu hạn khá điển hình là các xã phía Bắc của huyện Châu Thành Tân Biên Tân Châu 2- Vùng đất thấp Vùng đất trước đây thường làm 2 vụ năm lúa màu do hiệu quả thấp nên tỉnh đã có chủ trương chuyển sang trồng mía. Vùng đất này cũng thuộc dạng đất xám có nguồn gốc phù sa cổ cát pha thường có độ màu mỡ khá hơn. Đặc điểm vùng đất thấp thường bị ngập úng vào mùa mưa do đó đối với mía trồng vùng này cần phải có hệ thống kênh thóat nước tốt và phải chọn những giống có khả năng chịu úng khá. Điển hình là khu vực xã Trà Vong Mỏ Công -Tân Biên Tân Hưng Tân Phú - Tân Châu Xã Phan - Dương Minh Châu ĐẶC TÍNH CỦA CÁC GIỐNG MÍA VÀ CƠ CẤU GIỐNG CHO CÁC VÙNG TRỒNG MÍA 1 - Đặc điểm chính của một số giống mía hiện trồng ở Tây Ninh Giống K84-200 Thân to mọc thẳng nẩy mầm chậm tỷ lệ mọc mầm khá thời kỳ đầu sinh trưởng chậm nhanh khi bắt đầu phân lóng tỷ lệ cây hữu hiệu cao chịu phèn chịu ngập tốt chống đổ ngã tái sinh gốc tốt ít nhiễm sâu đục thân trỗ cờ ít chín trung bình muộn. Trong điều kiện thâm canh năng suất có thể đạt trên 100tấn ha chữ đường CCS 10-11 . Giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT