TAILIEUCHUNG - Đề số 22 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 22 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC Đề số 2 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) Cho hàm số : . 1) Khảo sát hàm số khi m = -1. 2) Tìm m để đường thẳng y = - x – 4 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng y = x. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình : 2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn Câu III (3 điểm) 1) Lập phương trình đường thẳng qua điểm P(2;-1), sao cho đường thẳng đó cùng với hai đường thẳng tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng và 2) Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD), SA = 2a. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SCB). Tính khoảng cách giữa hai đoạn thẳng SC và AB. 3) Tìm giá trị nhỏ nhất của . Biết rằng a, b, c thỏa điều kiện : a) Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân: . 2) Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm: 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể thiết lập được bao nhiêu đề kiểm tra , mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ít hơn 2. Câu V (1 điểm) Xác định m để phương trình sau có nghiệm : --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    7    0    12-08-2020
6    8    0    12-08-2020
10    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN