TAILIEUCHUNG - Thành ngữ trong tiếng việt

Tất cả các ngôn ngữ có vốn từ vựng phong phú đều có thành ngữ. Từ vựng càng phong phú, thành ngữ càng nhiều. Nếu chỉ so về số lượng, thì số thành ngữ của tiếng Việt không nhiều bằng số thành ngữ của tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Hán. Nhưng tính tỉ lệ giữa số thành ngữ và từ vựng, thì tiếng Việt có tỉ lệ cao hơn. Lý do là vì người Việt chúng ta, trong khi nói, trong khi viết, thích dùng những ý, những mẫu có sẵn. Những mẫu, những ý ấy được những thế. | Thành ngữ trong tiếng việt Hồng Huy Tất cả các ngôn ngữ có vốn từ vựng phong phú đều có thành ngữ. Từ vựng càng phong phú thành ngữ càng nhiều. Nếu chỉ so về số lượng thì số thành ngữ của tiếng Việt không nhiều bằng số thành ngữ của tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Hán. Nhưng tính tỉ lệ giữa số thành ngữ và từ vựng thì tiếng Việt có tỉ lệ cao hơn. Lý do là vì người Việt chúng ta trong khi nói trong khi viết thích dùng những ý những mẫu có sẵn. Những mẫu những ý ấy được những thế hệ trước tạo ra những thế hệ sau ứng dụng quen trở thành thành ngữ. Nhưng hệ quả không dừng lại ở đó. Thế hệ ngày nay chắc chắn cũng tạo ra được những ý những mẫu mới để những thế hệ sau này dùng. Số thành ngữ hiện dụng sẽ có thêm một số mới nhưng cũng có thể bớt đi một số cũ mà người ta không thích dùng nữa. Đó là cái thế tất nhiên trên con đường phát triển của một sinh ngữ. Nhưng thành ngữ là gì Trước khi đi vào nội dung thiết tưởng chúng ta cần tạm đồng ý với nhau về một số từ ngữ chuyên môn và về một vài đặc điểm trong hiện tình tiếng Việt để dễ hiểu nhau 1- Chúng ta hãy dùng từ ngữ pháp để chỉ cách nói cách viết đúng một ngôn ngữ. Ngày xưa học giới thường dùng từ văn phạm vào chỗ này. Nhưng chữ văn viết văn làm văn và chữ phạm khuôn phép đã thu hẹp phạm vi và chuyên môn hoá môn học khiến người thường không phải là học sinh thầy giáo nhà văn. có thể nghĩ là môn học không liên quan gì đến họ. Từ ngữ pháp cách nói đúng có phạm vi rộng dễ phổ cập hơn. Nhưng xét về mặt ngữ nghĩa lý thuyết cũng như mặt phạm vi ứng dụng ngữ pháp nói đây chính là văn phạm một thuật ngữ ngày trước chúng ta vẫn quen dùng để dịch chữ grammaire của tiếng Pháp và chữ grammar của tiếng Anh. 2- Tiếng Việt của chúng ta cũng đã có một số sách ngữ pháp soạn thảo khá công phu nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuốn nào được mọi người hoàn toàn chấp nhận. Thế cho nên mọi vấn đề chúng ta nêu ra ở đây đều có tính cách gợi ý đề nghị hoặc thử nghiệm. 3- Chúng ta hãy gọi những chữ như ăn nhà ngon rộng là từ gọi những chữ như ăn uống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    15-08-2020
40    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
10    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
13    3    0